18 Martie, 2018

Angajarea în muncă a unui cetăţean european şi desfăşurarea activităţii în România (II)

Notă: În prima parte a subiectului am scris despre formalitățile care trebuie îndeplinite înainte de a veni în România, încheierea contractului de muncă şi obţinerea unui CNP. Citeşte prima parte AICI.
__________

Care sunt documentele necesare în vederea obținerii unui certificat de înregistrare?

• cerere-tip, care se obține de la formațiunea teritorială IGI;
• carte de identitate /paşaport (original şi copie);
• contract de muncă (original şi copie) sau adeverinţa eliberată de angajator (original);
• o captură foto din registrul general de evidenţă a salariaţilor, la secţiunea unde se regăsesc datele referitoare la contractul de muncă, ştampilată şi semnată de către angajator pentru confirmarea veridicităţii documentului prezentat;
• taxe.

Informaţii cu privire la adresele formațiunilor teritoriale IGI, cererea-tip (care poate fi descărcată online), precum și informaţii despre taxele ce trebuie achitate în vederea obținerii certificatului de înregistrare pot fi găsite pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Certificatul de înregistrare are o valabilitate de cinci ani și după expirarea acestuia se obține unul nou sau se poate elibera o carte de rezidență permanentă.

Ce este o carte de rezidență permanentă și cum poate fi obținută?

În cazul cetățenilor europeni care au o ședere continuă și legală pe teritoriul român pentru o perioadă mai mare de cinci ani, se poate solicita acordarea rezidenței permanente. Valabilitatea cărții de rezidență permanentă este de zece ani de la data emiterii.

Pentru obținerea cărții de rezidență permanentă (documentul care atestă rezidența permanentă pe teritoriul României), cetățeanul european trebuie să depună la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul unde își are reședința urmatoarele documente: 

• cerere-tip care se obține de la formațiunea teritorială IGI;
• cartea de identitate sau paşaportul (valabile) în original şi copie;
• certificatul de înregistrare în original şi copie;
• acte şi documente care să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege cu privire la legalitatea şi continuitatea rezidenţei (care poate fi făcută prin orice mijloc de probă), în vederea obţinerii dreptului de rezidenţă permanentă;
• taxe.

Atenție! Membrii de familie ai cetățenilor europeni beneficiază de aceleași facilități ca și salariații cetățeni europeni, chiar dacă nu sunt angajați în muncă, dar aceştia trebuie să prezinte documente diferite în funcție de calitatea pe care o au ca membri de familie (soț, copil etc.).

Dreptul de rezidență permanentă se pierde în cazul unei absențe de pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de doi ani consecutivi.

Când se preschimbă certificatul de înregistrare sau cartea de rezidență permanentă înainte de a expira perioada lor de valabilitate?

Atât în cazul certificatului de înregistrare, cât și în cazul cărții de rezidență, în cazul furtului, pierderii, deteriorării sau modificării numelui, reședinței etc., cetățeanul european este obligat să se prezinte în cel mai scurt timp la formațiunea teritorială IGI din județul unde își are reședința, în vederea preschimbării certificatului sau a cărții de rezidență. În plus, în cazul modificării locului de muncă (respectiv mutarea la un alt angajator român) sau a calităţii în care se află cetățeanul european pe teritoriul român (de exemplu, în loc de salariat devine un administrator/asociat al unei societăți române etc.), se va impune din nou preschimbarea certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă.

Documentele necesare preschimbării sunt:

• cerere-tip, care se obține de la formațiunea teritorială IGI;
• cartea de identitate sau paşaportul (valabile) în original şi copie;
• certificatul de înregistrare sau cartea de rezidență – în cazul furtului sau pierderii acestora se va prezenta dovada pierderii sau furtului emisă de secția de poliție;
• dovada modificării survenite (cu excepția adresei de rezidență care se declară);
• taxe.

Ce înregistrări mai sunt necesare?

Ulterior obținerii certificatului de înregistrare, cetățeanul european va încheia un contract cu Casa de Sănătate, unde, de atunci încolo, i se vor vira contribuțiile sociale (în cazul în care nu se folosește certificatul A1).

Totodată, cetățeanul european va trebui să aibă un domiciliu fiscal pe teritoriul României, astfel putându-și plăti și impozitul pe venit. În acest sens, acesta se va adresa autorităților fiscale din circumscripția unde acesta își are rezidența, în vederea înregistrării fiscale.

Odată ce toate formalitățile prezentate mai sus sunt îndeplinite, salariatul va avea parte de același tratament de care are un salariat român.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

  • Răspunde
    akrout
    decembrie 10 2015

    Dreptul de rezidență permanentă se pierde în cazul unei absențe de pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de doi ani consecutivi.???
    10 lunii sau 2 anni?

Scrie un comentariu