25 Februarie, 2018

ANAF schimbă modalitatea de completare a două formulare fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, conform unui comunicat de presă publicat  astăzi, 23 ianuarie 2013, pe site-ul instituţiei.

În cadrul proiectului de act normativ se urmăreşte modificarea instrucţiunilor de completare a declaraţiilor 392A (“Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul….”) şi 392B (“Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul….”), precum şi a procedurii de gestionare a acestor formulare.

Conform referatului de aprobare, următoarele categorii de persoane impozabile au obligaţii de notificare anuală, a organului fiscal competent:

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art.152 alin.(2), realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei;

- persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art.152 alin.(2), dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Pentru îndeplinirea de către aceste categorii de persoane impozabile a obligaţiilor de notificare, a fost aprobat Ordinul preşedintelui ANAF nr.1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, respectiv declaraţia (392 A), declaraţia (392 B) şi declaraţia (393).

În acest context legislativ, având în vedere că plafonul de 220.000 lei a fost introdus în cursul anului 2012, prin dispoziţiile pct.20 al art.I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale este necesară modificarea instrucţiunilor de completare a declaraţiilor 392A şi 392B.

Astfel, în cadrul OPANAF nr. 1081/2011 survin următoarele modificări:

- la Anexa nr.4 – INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului 392 A, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: “Formularul “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei.“;

- la Anexa nr.4 – INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului  392 A, precizările de la secţiunea “Cifra de afaceri” se modifică şi vor avea următorul cuprins: “Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.“;

- la Anexa nr.4 – INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului 392 B, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: “Formularul “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….” se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.”;

- la Anexa nr.4 – INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului  392 B, precizările de la secţiunea “Cifra de afaceri” se modifică şi vor avea următorul cuprins: “Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.“;

- la Anexa nr. 5, sintagma „cu cifra de afaceri mai mică de 35.000 euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei” din cuprinsul lit.a) şi lit.b) ale pct.3.2 se înlocuieşte cu sintagma „cu cifra de afaceri mai mică de 220.000 lei”.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu