20 Martie, 2018

ANAF propune modificarea formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de act normativ pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” prin care se prevede introducerea unei noi secţiuni în cadrul acestei declaraţii fiscale, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.

Prin proiectul legislativ se propune completarea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300) cu o nouă secţiune, cu caracter informativ, în care să fie înscrise informaţiile privind soldul TVA care urmează să devină exigibilă sau pentru care urmează să fie exercitat dreptul de deducere în perioadele următoare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare, aferentă operaţiunilor efectuate atât în perioada de raportare cât şi în perioadele anterioare.

Descarcă noua variantă a formularului 300! Click aici!

Conform referatului de aprobare, noua secţiune nu afectează modalitatea de evidenţiere şi de stingere prin mecanismul autocompensării taxei pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare.

În ceea ce priveşte modalitatea de completare a noii secţiuni „Informaţii privind taxa pe valoarea adăugată neexigibilă sau nedeductibilă”, se disting următoarele aspecte:

- rândul A: se înscriu informaţii privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, a căror taxă pe valoarea adăugată aferentă a rămas neexigibilă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare şi care urmează să devină exigibilă în perioadele ulterioare, în condiţiile prevăzute de art.1342 din Codul fiscal;

- rândul B: se înscriu informaţii privind achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă, conform prevederilor art. 145 alin.(11) şi (12) din Codul fiscal, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, şi care urmează să devină exigibilă în perioadele ulterioare, în condiţiile prevăzute de art. 145 din Codul fiscal.

Descarcă instrucţiunile de completare a formularului 300! Click aici!

Această măsură a fost luată pentru reflectarea situaţiei complete de la sfârşitul fiecărei perioade fiscale, pe fondul unor modificări legislative referitoare la sistemul TVA la încasare.

Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621 din 29 august 2012, a fost reglementat sistemul TVA la încasare, prin care exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în condiţiile prevăzute de lege.

De asemenea, în cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare nu au încasat contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii.

În situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii.

Având în vedere faptul că dispoziţiile art.1562 din Codul fiscal privind Decontul de taxă pe valoarea adăugată nu au fost modificate, persoanele impozabile care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu anul 2013 vor continua să înscrie în decontul de taxă informaţiile privind operaţiunile efectuate şi taxa aferentă, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu