20 August, 2017

ANAF modifică procedura de calcul pentru timbrul de mediu. Ce autovehicule sunt vizate?

Reglementările legislative referitoare la timbrul de mediu nu sunt nici pe departe ajunse la forma lor finală, o altă revenire asupra acestui subiect fiind propusă de ANAF, printr-un proiect de act normativ emis astăzi.

În cadrul documentului se prevede modificarea Ordinului ANAF nr. 296/2013 cu introducerea următorului aspect – pentru fiecare autovehicul în parte, care face obiectul contractelor de leasing, se emite câte o decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu.

În forma actuală a Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, pentru care se solicită calculul sumei reprezentând timbrul de mediu, organele fiscale întocmesc o singură decizie de stabilire, sumele detaliate pentru fiecare autovehicul fiind înscrise într-un centralizator, anexă la decizia de stabilire.

Astfel, pentru simplificarea operaţiunii de înmatriculare a autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, ţinând cont de solicitările Asociaţiei Societăţilor Financiare – ALB România, prin proiectul de ordin se propune emiterea, pentru fiecare autovehicul în parte, a unei decizii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu.

Mai exact, din întregul conţinut al acestui act normativ (procedură + anexe), se elimină “Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, cod 14.13.02.50/1, şi orice alte referiri la acest document.

- articolul 2, lit e) (abrogare);

- anexa nr. 1, Procedura, pct. 2.7-2.11 (modificare);


- anexa la Procedură (înlocuire);


- anexa nr. 6, Decizia (abrogare);

- anexa nr. 8, Caracteristici de tipărire, difuzare, utilizare, pct. 4 (abrogare).

Actele normative prin care se stabilesc prevederile referitoare la timbrul de mediu pot fi consultate integral şi gratuit pe Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: ANAF

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Comentarii

Scrie un comentariu