Agenția Națională de Administrare Fiscală modifică modelul și conținutul a opt formulare a declarare a veniturilor realizate, printr-un proiect de ordin. Reprezentanții instituției susțin, în referatul de aprobare al proiectului, că schimbările sunt necesare deoarece se impune adaptarea procedurilor de definitivare a impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice:

  • redefinirea sau redenumirea unor activități din cadrul categoriei de venituri din activități independente;
  • introducereaunor noi tipuri de venituri în cadrul categoriei venituri din investiții (ex. aurul financiar);
  • modificarea regimului fiscal aplicabil anumitor categorii de venituri (ex. transferul dreptului de proprietate asupra părților sociale, venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, câștiguri din operațiuni de vânzare-cumparare de valută, pe bază de contract, etc.);
  • introducerea unor tipuri de venit în categoria venituri din alte surse, pentru care există obligația declarării de către beneficiarul de venit (ex.veniturile obţinute ca urmare a cesiunii de creanţă);
  • posibilitatea persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri care realizează venituri din România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive, de a opta pentru regularizarea impozitului, conform regulilor stabilite în titlul IV din Codul fiscal;
  • posibilitatea virării sumei de 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și în cazul contribuabililor care realizează venituri din pensii;
  • modificarea termenului de contestare a deciziei de impunere.

Conform proiectului, cele opt formulare care se vor modifica sunt Declarațiile 200, 201, 204, 205, 207, 230, 250 și 251. De asemenea, este propus ca nou formular Declarația 207, “Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite pe beneficiari de venit nerezidenți”, care va fi depus de cei care care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, realizate de beneficiari de venit nerezidenți sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de țara noastră cu alte state.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here