17 Martie, 2018

ANAF a aprobat conţinutul formularului 307 – „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată“

Prin Ordinul  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nr. 640 din 3 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial 316 din 11 mai 2012, a fost aprobat formularul (307) -”Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”.

Formularul se utilizează pentru ajustarea TVA datorată bugetului de stat, pentru mai multe situaţii:

A) Atunci când se efectuează un transfer de active de la o persoană impozabilă (înregistrată) în scopuri de TVA către o persoană neimpozabilă, în înţelesul transferului de activitate ca un transfer universal de drepturi şi obligaţii, conform art. 128 alin. (7) din Codul fiscal.

Obligaţia plăţii TVA revine beneficiarului transferului de active când acesta nu este o persoană impozabilă din punctul de vedere al TVA.

Declaraţia se depune până pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a efectuat transferul, dată până la care trebuie efectuată şi plata taxei.

B) O altă situaţie de depunere a declaraţiei 307 intervine când un operator economic solicită şi obţine anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7), însă “omite” să efectueze ajustarea TVA, când aceasta se impune, în ultimul decont de TVA depus, sau ajustarea este efectuată incorect. Formularul se depune dacă operatorul economic decide ulterior ajustarea TVA sau corectarea sumei iniţiale.

Reamintim şi faptul că dacă o persoană impozabilă solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA în anul 2012, beneficiază de scutire la ajustarea TVA pentru bunurile achiziţionate înainte de 30.09.2011.

Prevederea amintită mai sus este stabilită la art. 127 alin. (7), ultima teză din Codul fiscal, şi este valabilă numai pentru cei ce solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA în anul 2012.

C) Se va depune declaraţia 307 privind ajustarea TVA şi în cazul în care un contribuabil este declarat inactiv de autorităţile fiscale, în temeiul art. 153 alin. (9) din Codul fiscal.

Prin declararea inactivităţii acestui contribuabil, se prezumă că nu desfăşoară o activitate economică impozabilă din punctul de vedere al TVA.

Astfel, se impune ajustarea TVA dedus la achiziţia bunurilor existente, deţinute de operatorul economic, la data declarării inactivităţii.

La achiziţia activelor s-a dedus TVA, iar acestea nu sunt utilizate în activităţi taxabile, din punctul de vedere al TVA. Prin urmare, o parte din suma dedusă la achiziţie trebuie plătită la buget.

Obligaţiile legale de ajustare a TVA sunt prevăzute astfel:

1) La art. 128 alin. (4) din Codul fiscal, pentru livrările către sine, în înţelesul Codului fiscal;

2) La art. 148 din Codul fiscal, pentru bunurile ce nu sunt bunuri de capital;

3) La art. 149 din Codul fiscal, pentru bunurile de capital;

4) La art. 161 din Codul fiscal, pentru ajustările ce se impun în legătură cu achiziţii de active efectuate înainte de data aderării României la Comunitatea Europeană, iar ajustarea TVA se impune de la caz la caz.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu