7 Decembrie, 2019

Amnistie fiscală pentru societățile din domeniul energetic

Actul normativ analizat astăzi, respectiv OUG nr. 60/2019, se adresează punctual operatorilor economici ce își desfășoară activitatea în domeniul producției de energie electrică, ce înregistrează datorii la bugetul de stat. 

OUG nr. 60 din 04 Iulie 2019

Ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și sub-împrumutate operatorilor economici. 

Prin excepție de la Codul de procedură fiscală, adoptat prin Legea nr. 207/2015 cu modificări ulterioare, pentru aceste categorii de agenți economici, stingerea obligațiilor bugetare se poate face prin cedarea unor active energetice către statul român, ce intră în proprietatea publică a statului român, cu administrare acestora de către Ministerul Energiei.

Noțiunea de active funcționale energetice, potrivit ordonanței, reprezintă totalitatea bunurilor mobile și imobile ce aparțin unui operator economic, ce deține capacități de producție a energiei electrice.

Pentru a se realiza stingerea obligațiilor bugetare, operatorul economic interesat va adresa organului fiscal o cerere aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, însoțită de avizul favorabil al Ministerului Energiei și de Transelectrica.

Bunurile ce fac obiectul stingerii de datorii vor fi evaluate de către un evaluator autorizat.

Ministerul Energiei și operatorii economici încheie un proces verbal de predare-primire, proces verbal ce constituie titlu de proprietate publică al statului.

În termen de 15 zile de la încheierea acestui proces verbal de predare-primire, operatorul economic depunerea cererea de stingere a obligațiilor bugetare, cerere însoțită de lista bunurilor ce fac obiectul transferului, respectiv raportul de evaluare pentru stabilirea prețului de transfer. 

Organul fiscal central stinge obligațiile bugetare cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea publică a statului. Data stingerii obligațiilor bugetare este data procesului verbal de predare a activelor.

Notă: nu pot face obiectul transferului de active acele active care sunt deja grevate de garanții sau sarcini, în afară de cele instituite de Ministerul Finanțelor Publice sau de către organul fiscal central.

Lista bunurilor ce fac obiectul stingerii obligațiilor bugetare se aprobă prin ordin al Ministrului Energiei.

Transferul de active este reglementat de Codul de procedură fiscală ca o procedură de stingere a obligațiilor bugetare. Acesta se poate realiza însă doar cu acordul organului fiscal. Procedura de astăzi nu mai impune un acord al organului fiscal, acesta doar efectuează stingerea obligațiilor bugetare în condițiile ordonanței.

Ai nevoie de OUG nr. 60/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu