15 Decembrie, 2019

Amenzile şi impozitul pe construcţii: Comisia fiscală centrală face unele clarificări importante

În Monitorul Oficial au fost publicate recent două decizii de la Comisia fiscală centrală ce conţin unele clarificări privind regimul juridic al contravenţiilor şi impozitul pe construcţii.

Contravenţii – precizări privind încasarea amenzilor de către autoritățile publice locale

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014 este în sfera actelor normative ce reglementează regimul juridic al contravențiilor, adoptat prin OG nr. 2/2001, cu modificările ulterioare.

Decizia nr. 3/2014 a fost aprobată prin Ordinul nr. 1234/2014 – publicat în Monitorul Oficial nr. 682/2014.

Aceasta vine să reglementeze punctual care dintre autoritățile publice locale are dreptul să încaseze o contravenție, efectuată de un contravenient persoană fizică, când aceasta are loc în altă localitate decât aceea în care persoana fizică își are domiciliul.

De exemplu, o persoană fizică conduce un autoturism într-o altă localitate decât cea de domiciliu și încalcă regimul circulației. Din punct de vedere procedural, este important de stabilit ce autoritate publică locală va încasa contravenția.

Decizia nr. 3/2014 are importanță mai ales în momentul în care persoana fizică nu achită de bunăvoie contravenția, împotriva acesteia se începe măsura executării silite, iar plata amenzii se efectuează ca urmare a măsurii executării silite.

Potrivit deciziei, sunt posibile două situații:

a) în cazul în care amenda se achită înainte de începerea executării silite, între momentul comunicării procesului verbal de contravenție și data comunicării somației de plată, amenda încasată este venit al bugetului local ce a încasat amenda, chiar dacă persoana fizică face plata acesteia fie la bugetul local unde își are domiciliul, fie la bugetul local al localității unde s-a constatat contravenția;

b) în cazul în care amenda se achită după data începerii executării silite, iar procedura a fost demarată prin comunicarea somației de plată, suma achitată ca urmare a măsurilor de executare silită este venit numai la bugetul local al unității administrative-teritoriale unde își are domiciliul persoana fizică contravenientă.

Ni se pare interesantă și binevenită această decizie a Comisiei centrale fiscale, în sensul că pentru plățile făcute din proprie inițiativă nu se mai necesită corectarea plăților, când persoana fizică achită de bunăvoie amenda, dar o achită către alt destinatar. În fond, aceasta și-a suportat sancțiunea primită, iar decontarea banilor între autoritățile competente este în sarcina administrativă ce excede persoanei fizice.

Impozitul pe construcţii – precizări privind delimitarea construcției de echipamentul tehnic

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014 este în sfera reglementărilor aplicabile impozitului pe construcții (în procent de 1,5%) datorat la bugetul de stat, care este aplicabil din anul 2014.

Decizia nr. 5/2014 a fost aprobată prin Ordinul nr. 1210/2014 – publicat în Monitorul Oficial nr. 682/2014.

Decizia se adresează cu precădere contribuabililor care dețin parcuri de producție a energiei eoliene, având capacități de producție instalate în turbine eoliene.

Decizia nr. 5/2014 are scopul de a stabili cât din această turbină se încadrează în categoria clădirilor supuse impozitului pe construcții și cât reprezintă instalații tehnice și echipamente ce sunt scutite de impozitare. Potrivit acestei decizii, numai turnul de susținere a turbinei eoliene se încadrează în categoria clădirilor supuse impozitului pe construcții.

Delimitarea turnului de susținere pentru a determina costul cu acesta se va realiza pe baza proiectului general de realizare a turbinei, încadrând celelalte echipamente, dacă este cazul, în grupa a doua a mijloacelor fixe – instalații tehnice, echipamente, mijloace de transport.

La încadrarea acestor echipamente trebuie să ținem cont de catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, adoptate prin HG nr. 2139/2004, cu modificările ulterioare.

Desigur, decizia este particularizată pe aceste turbine eoliene, însă principiul profesional al delimitării construcției de echipamentul tehnic poate fi aplicat în orice situație similară.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu