17 Octombrie, 2019

Amenzi mai mari pentru agenţiile de turism care nu respectă legea

Din acest weekend se vor aplica amenzi mai mari pentru nerespectarea regulilor privind comercializarea pachetelor turistice, sancţionarea contravenţiilor urmând a fi raportată la salariul de bază minim brut pe ţară.

Noile valori ale amenzilor

În acest moment, contravenţiile din Ordonanţa nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei.

Însă din 10 septembrie 2017 (duminică), contravenţiile se sancţionează cu 5 până la 10 puncte-amendă. Ţinând cont de faptul că un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar la momentul de faţă acesta este de 1.450 lei, rezultă că noile valori ale amenzilor aplicabile se vor încadra între 725 lei şi 1.450 lei.

amenzi pachete turistice 2017
Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OG nr. 26/2017 asupra OG nr. 107/1999 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

Două noi prevederi incluse în lista contravenţiilor

Aceeaşi OG nr. 26/2017, prin care se reglementează noile valori ale amenzilor, introduce în lista faptelor ce constituie contravenţie două noi prevederi. Mai exact, începând din acest weekend, constituie contravenţie ce va fi sancţionată cu amendă şi încălcarea de către agenţiile de turism a prevederilor art. 24 şi art. 26 alin. (3):

Art. 24

(1) Agențiile de turism care își desfășoară activitatea pe teritoriul național și comercializează către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora au obligația să asigure furnizarea serviciilor turistice sau rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama turiștilor, în măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că agenția de turism se află în dificultate financiară, definită conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, agenția de turism asigură și garanții pentru repatrierea turiștilor.

(3) Sistemele de garantare a răspunderii agențiilor de turism pentru furnizarea serviciilor turistice către consumator sunt reprezentate de scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcționa distinct sau asociat.

(4) Garanția este efectivă și acoperă costurile previzibile în mod rezonabil, inclusiv costurile estimate ale repatrierii.

(5) Garanția se referă la valorile plăților efectuate de către sau pe seama turiștilor în legătură cu serviciile turistice, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea furnizării serviciilor.

(6) Suma asigurată și modalitatea de organizare și funcționare a sistemelor de garantare se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Turismului și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 26 alin. (3)

(3) Agențiile de turism au obligația de a transmite Ministerului Turismului o declarație ce va cuprinde informații referitoare la activitatea desfășurată.

Ai nevoie de OG nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu