22 Februarie, 2018

Ambalajele comerciale: Taxarea pentru mediu se face după o metodologie nouă!

După un prim material de sinteză prezentat de LegeStart, în cele ce urmează aducem unele precizări punctuale despre modificările la modul de taxare pentru ambalaje — introduse prin Ordinul nr. 192/2014, care a fost dat pentru modificarea Ordinului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 192/2014 este în vigoare din 21 februarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 129/2014.

Mai întâi, să reamintim că metodologia de calcul a obligaţiilor de taxe şi contribuţii se face în aplicarea dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Cine plăteşte contribuţia

Contribuţia de 2 lei/kg pentru ambalaje se regăseşte în art. 9 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 196/2005 şi revine ca obligaţie următorilor operatori economici:

- care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
- care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;
- care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională;
- care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.

Raportarea la obiectivele de valorificare sau incinerare a deşeurilor

Contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în acest mod.

Aşa cum se prevede în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă, de la 1 ianuarie 2014 obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie este de 60%, acesta fiind procentajul minim din masa tuturor deşeurilor de ambalaje conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.

Obiectivul global de valorificare prin reciclare fiind de 55%, pe tipuri de materiale (ca procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conţinut în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională), obiectivele urmărite sunt sunt:

- hârtie carton – 60%;
- plastic (total) – 22,5%, din care pentru PET – 55%;
- metal (total) – 55%, din care pentru aluminiu – 21%; lemn – 15%.

Tipuri de deşeuri la ambalaje

Cantitatea de deşeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:

a) cantitatea de deşeuri Q1 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din PET şi din aluminiu;
b) cantitatea de deşeuri Q2 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;
c) cantitatea de deşeuri Q3 care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia de 2 lei/kg pentru ambalaje din materialul respectiv;
d) cantitatea de deşeuri Q4 care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operaţie de valorificare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia de 2 lei/kg pentru ambalaje din materialul respectiv din materialul respectiv.

Metodologia pune la dispoziţie şi formula matematică de calcul pentru stabilirea contribuţiei.

Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia, includ şi cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.

ATENŢIE: Reţineţi câteva dintre “regulile jocului”:

- obiectivele anuale de valorificare sau incinerare se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menţionate;
- cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată suplimentar faţă de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani;
- cantitatea de deşeuri de ambalaje generată într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă, respectiv cu cantitatea de ambalaje de desfacere distribuită pentru prima dată pe piaţa naţională în anul respectiv;
- operatorii economici care folosesc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit şi să înregistreze în evidenţele contabile valoarea acestuia pentru respectivele ambalaje; în caz contrar, riscaţi impunerea respectivelor ambalaje la fiecare introducere pe piaţa naţională.

Valoarea de garanţie

În cazul ambalajelor reutilizabile a căror valoare nu este evidenţiată distinct în documente şi care se returnează furnizorilor externi, înregistrarea în evidenţele contabile se face prin atribuirea unei valori de garanţie.

Obligaţii la valorificarea ambalajelor în mod individual

Metodologia are în vedere aici situaţia operatorilor economici cu obligaţii de plată a contribuţiei care realizează obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje în mod individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională. În astfel de situaţii, operatorii economici sunt obligaţi:

- să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia;
- să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de deşeuri de ambalaje produse, precum şi cantităţile de ambalaje preluate/colectate de pe piaţa naţională şi încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, excluzând deşeurile de producţie;
- să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe fiecare tip de material pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare;
- să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti contribuţia.

Situaţiile centralizatoare (întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative), pentru aceeaşi categorie de operatori economici, sunt obligatorii pentru:

- cantităţile de ambalaje/deşeuri de ambalaje proprii produse/preluate/colectate de pe piaţa naţională;
- cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prin mijloace proprii;
- cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii încredinţate, în baza unui contract, unui operator economic valorificator sau unui operator economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;
- cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii din lemn încredinţate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;
- trasabilitatea deşeurilor de ambalaje proprii, pe tip de material, de la producătorul de deşeuri până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic/persoana fizică ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”, elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul contribuţiei de 2 lei/kg pentru ambalaje. Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de ambalaje introduse sau distribuite pe piaţa naţională pe tip de material, cantităţile valorificate prin reciclare şi cantităţile valorificate prin alte operaţii de valorificare decât reciclarea sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

——————(P)——————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Adrian
  martie 14 2016

  buna ziua,
  lucrez la o firma si am ca sarcina sa evidentiez in stoc cantitatea de deseu ambalaj care intra odata cu produsele cumparate. primesc cutii din carton, paleti din lemn, cutii de vopsea, pungi, lazi din lemn,etc
  cum as putea determina cantitatea ambalajelor la fiecare receptie, pentru a putea intocmi documentele financiar contabile ?

  • Răspunde
   I.
   iunie 9 2016

   Buna, si eu sunt in aceeasi situatie ca tine. Ce am descoperit: cantitatea de ambalaje este diferenta dintre cantitatea bruta si cea neta de pe o factura. Banuiesc ca poti trece acolo mai multe tipuri de ambalaje (carton, lemn, plastic) si cantitatea totala. Sper ca am reusit sa te ajut.

   • Răspunde
    Anca
    septembrie 29 2016

    Cantitatea de ambalaje nu se calculeaza la brut – net pentru ca aceasta diferenta constituie doar cantiatile ambalajelor secundare / tertiare (paleti, folii, s.a.) si nu si cantitatile specifice ambalajelor primare (spre exemplu sticla de apa este ambalaj primar si doar apa este produsul, doza de suc e ambalaj primar, la fel si cutia cu bomboane e ambalaj si doar bomboanele sunt produse)

    • Răspunde
     Laura
     martie 13 2017

     Buna Anca, am rugamintea sa imi transmiti baza legala a informatiei prezentate mai sus, deoarece eu pana acum am intocmit declaratiile din Brut si Net. Iti multumesc anticipat!

Scrie un comentariu