12 Noiembrie, 2019

Ajutor de minimis pentru fermierii care cultivă usturoi. Care sunt condițiile de eligibilitate

Fermierii români care se ocupă cu cultivarea usturoiului vor primi ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii, întocmai ca cei care primesc sprijin pentru tomate. 

Astfel, fiecare cultivator poate primi suma de 3.000 euro/hectar, atâta timp cât poate furniza documentele justificative privind producția. Programul de minimis se va desfășura timp de 3 ani, începând cu 2019. 

Beneficiari eligibili

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/ întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de usturoi:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

c) producătorilor agricoli persoane juridice. 

Condițiile de accesare a sprijinului:

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția ,,Program susținere usturoi, anul…, beneficiar nr…, Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”;

b) să valorifice o cantitate de usturoi de minim 5.000 kg/ha, dovedită cu documente justificative, de pe suprafața prevazută la litera a);

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror raza administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere.

d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției.

(2) Valorificarea producției prevazute la alin. (1) lit. b) se face in perioada 1 iulie – 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.

La articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 108 din 27 februarie 2019 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 13.950 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maximă de 15.000 euro/trei exerciții financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol”.

Ai nevoie de H.G. nr. 108/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu