21 Noiembrie, 2019

Ajutoare de minimis pentru IMM-uri pentru investiţii în infrastructura de broadband la sate

MADR a aprobat Schema de ajutor de minimis “Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural”, accesibilă până la 30 iunie 2014.

Ordinul MADR nr. 1474/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 820/2013.

Schema de ajutor de minimis face parte din submăsura 322 e) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi urmăreşte realizarea investiţiilor pentru sprijinirea accesului populaţiei rurale la servicii de comunicaţii în bandă largă, astfel încât să contribuie la creşterea atractivităţii zonelor rurale prin crearea de locuri de muncă şi inversării trendurilor de declin economic şi social, precum şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

Schema se aplică pentru implementarea proiectelor ce vizează realizarea de investiţii în infrastructura de broadband din spaţiul rural, respectiv în comune (satul reşedinţă sau satele componente), cu ajutoare de minimis acordate întreprinderilor mici şi mijlocii care activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să se încadreze în condiţile generale, respectiv să nu fie întreprinderi în dificultate, să nu fi primit ajutoare de minimis de peste 200.000 euro pe o perioadă de trei ani (doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs) şi, de asemenea, să îndeplinească  condiţiile specifice prevăzute în fişa submăsurii 322 e) din PNDR, precum şi cele din Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 322 e) “Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural”.

Schema de ajutor de minimis se aplică de la data aprobării acesteia, până la 30 iunie 2014.

Plata ajutorului
de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2015, în limita bugetului alocat pentru aceasta.

Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de minimis este de 20.378.413 euro, sprijinul public nerambursabil.

Numărul maxim estimat al beneficiarilor
de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de 120.

Intensitatea sprijinului public
nerambursabil este de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar volumul sprijinului nu va depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar.

Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru IMM-urile din regiunea Bucureşti-Ilfov va fi cu 15% mai mică decât în celelalte regiuni ale ţării, datorită faptului că în această regiune PIB-ul este mai mare decât în restul regiunilor.

Textul schemei de ajutor de minimis poate fi consultat integral în Lege5 Online.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu