20 August, 2017

Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital – de la 1 ianuarie 2013

După ce am prezentat, într-un material anterior, cum se va face ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, vă propunem în cele urmează, să vedem în ce vor consta modificările pe care le va aduce, de la 1 ianuarie 2013, O.G. nr. 15/2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 621/2012) privind ajustarea TVA deductibilă în cazul bunururilor de capital.

Ca sferă de cuprindere, taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital reprezintă taxa achitată sau datorată, aferentă oricărei operaţiuni legate de achiziţia, fabricarea, construcţia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitată sau datorată, aferentă reparării ori întreţinerii acestor bunuri sau cea aferentă achiziţiei pieselor de schimb destinate reparării ori întreţinerii bunurilor de capital.

Potrivit art. 149 din Codul fiscal, ajustarea taxei deductibile se efectuează:

a) în situaţia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă:

- integral sau parţial, pentru alte scopuri decât activităţile economice;

- pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei;

- pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită faţă de deducerea iniţială;

b) în cazurile în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;

c) în situaţia în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parţial limitat face obiectul oricărei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă. În cazul unei livrări de bunuri, valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;

d) în situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa, cu excepţia cazurilor în care se dovedeşte că respectivul bun de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;

ATENŢIE! De la 1 ianuarie 2013, O.G. nr. 15/2012 a dispus modificarea încadrărilor de la litera de mai sus, astfel că acestea se vor referi la în situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa, cu următoarele excepţii:

- bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;

- bunul de capital este pierdut sau distrus ca urmare a unor calamităţi naturale ori a unor cauze de forţă majoră, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător;

- bunul de capital este furat, în condiţiile în care furtul este dovedit legal prin hotărâre judecătorească definitivă;

- situaţiile prevăzute la art. 128 alin. (8). Întrucât şi alin. (8) al art. 128 urmează să fie modificat, în sensul abrogării unora dintre încadrări, atragem atenţia că vor rămâne în vigoare numai excepţiile care privesc: bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne; acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice, în condiţiile stabilite prin norme.

Altă excepţia care rămâne în vigoare constă în acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condiţiile stabilite prin norme.

e) În sfârşit, ajustarea se poate face în cazurile în care se poate face ajustarea bazei de impozitare, şi anume:

- dacă a fost emisă o factură şi, ulterior, operaţiunea este anulată total sau parţial, înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;

- în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi în cazul anulării totale ori parţiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părţi sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau în urma unui arbitraj;

- în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

- în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă;

- în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare.

Perioada de ajustare. Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital se ajustează:

- pe o perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziţionate sau fabricate;

- pe o perioadă de 20 de ani, pentru construcţia sau achiziţia unui bun imobil, precum şi pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puţin 20% din valoarea totală a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu