Actul normativ prin care se asigură dreptul la informare al învinuiților în cadrul procedurilor penale pe întreg teritoriul Uniunii Europene a fost publicat în Jurnalul Oficial – publicația oficială pentru legislația UE.

Acest act normativ garantează că, oricărei persoane arestate sau care face obiectul unui mandat european de arestare în orice stat membru al UE, i se pune la dispoziție o notă privind drepturile sale fundamentale în cadrul procedurilor penale.

Astfel, persoanele arestate au dreptul:

* de a păstra tăcerea;

* de a beneficia de asistență din partea unui avocat;

* de a fi informate cu privire la capetele acuzării;

* la interpretare și traducere în orice limbă pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura;

* de a fi aduse cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare;

* de a informa o altă persoană în legătură cu arestarea sau reținerea.

Statele membre ale UE au la dispoziție doi ani pentru a transpune noile norme în sistemele lor juridice naționale. În prezent, dreptul la această notă privind drepturile nu este disponibil decât în aproximativ o treime din statele membre, şi anume: Austria, Republica Cehă, Germania, Italia, Letonia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit (Anglia și Țara Galilor).

Comunicarea scrisă a drepturilor va contribui la evitarea erorilor judiciare și la reducerea căilor de atac introduse.

În prezent, gradul de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și învinuiți de comiterea unei infracțiuni, variază pe teritoriul UE. În unele state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informații scrise doar la cerere.

Context

Directiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale a fost propusă de Comisia Europeană în iulie 2010, votată de Parlamentul European la 13 decembrie 2011 și aprobată de miniștrii de justiție din statele membre la 27 aprilie 2012.

Directiva garantează faptul că organele de poliție și de urmărire penală vor oferi persoanelor suspectate informații cu privire la drepturile lor. După arestare, informațiile vor fi furnizate în scris de către autorități, sub forma unei note privind drepturile, întocmită într-un limbaj simplu, uzual.

În momentul arestării, această notă va fi pusă sistematic la dispoziția persoanei suspectate de comiterea unei infracțiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, și va fi tradusă, dacă este necesar.

Țările UE sunt libere să aleagă formularea exactă a notei, însă, din motive de eficiență, Comisia a propus un model în 22 de limbi ale UE. Se va asigura astfel o garanție a coerenței pentru persoanele care traversează frontierele și se vor limita costurile cu traducerea.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here