20 Ianuarie, 2018

Agricultură: A fost aprobat nivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2013!

În Monitorul Oficial nr. 34 din 15 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 269/2012 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2013.

Astfel, în cadul actului normativ se aprobă, în primul rând, nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale constituite conform legii, pentru garanțiile acordate în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existente în evidența fondului de garantare la 31 decembrie 2012, astfel:

Tipul de credit

Nivelul comisioanelor de garantare

pentru anul 2013

a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finanţare necesare realizării producţiei conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare

1,5%

b) Credite pe termen scurt, mediu şi lung acordate în scopul realizării de investiţii

1,5%

Tipul de proiect

Proiecte finanţate din fonduri SAPARD, proiecte de investiţii neeligibile pentru finanţare din fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale, emis anual

1,5%

Totodată, ordinul prevede şi aprobarea nivelului comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari eligibili ai Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală, pentru acordarea de scrisori de garanție în favoarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2013, astfel:

Tipul scrisorii de garantie

Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2013

Scrisorile de garanţie reprezentând 110% din avansul acordat de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

0,05%

 

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu