19 August, 2017

Agenda digitală: O nouă strategie pentru un internet mai sigur și cu un conţinut mai adecvat pentru copii şi adolescenţi

Comisia a elaborat un plan pentru a dota copiii cu competenţele şi instrumentele digitale de care au nevoie pentru a se bucura din plin şi în siguranţă de lumea digitală. Deși internetul nu a fost conceput pentru copii, în prezent îl utilizează 75% dintre aceştia, dintre care o treime prin intermediul telefoanelor mobile.

Noua strategie constă în încurajarea pieţei conţinutului online interactiv, creativ şi educativ printr-un parteneriat între Comisia Europeană şi statele membre, operatorii de telefonie mobilă, producătorii de dispozitive mobile şi furnizorii de servicii de socializare în reţea.

Vicepreşedinta Comisiei Europene, Neelie Kroes, a declarat: „Eu susţin ideea că fiecare copil trebuie să aibă acces la internet. Însă copiii au nevoie de instrumente web simple, transparente şi coerente, precum şi de cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a le utiliza. Iniţiativa noastră reuneşte toate tipurile de părţi interesate, astfel încât copiii să poată beneficia de mai multe conținuturi şi servicii de calitate, precum şi de protecţia necesară pentru ca navigarea pe internet să devină o experienţă pozitivă.”

Vicepreşedinta Viviane Redding, comisarul UE pentru justiţie, a afirmat: „Internetul le oferă copiilor şi adolescenţilor noi oportunităţi de a fi creativi şi de a se exprima liber. Deoarece internetul a fost conceput iniţial pentru adulţi, nu pentru copii, trebuie să le garantăm copiilor siguranța online. Noua strategie a Comisiei va contribui la protecţia drepturilor copiilor, inclusiv la protecţia acestora împotriva violenţei. Este o abordare sensibilă, care ne va ajuta să adaptăm internetul la nevoile copiilor.”

Comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a declarat: „Trăim în era digitală, iar generaţiile mai tinere sunt cele mai active în mediul online. Deși acești tineri utilizează cu deosebită ușurinţă internetul, ei rămân vulnerabili la ameninţările online. Ca părinţi, este de datoria noastră să garantăm siguranţa copiilor noștri – inclusiv pe internet. Trebuie să consolidăm cooperarea la nivel european şi internaţional pentru a combate criminalitatea informatică şi, în special, actele cele mai oribile, cum sunt exploatarea sexuală şi difuzarea online de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor.”

Dat fiind că abordările naţionale variază de la un stat membru la altul, copiii din UE beneficiază de niveluri diferite de responsabilizare şi de protecţie online. Din acest motiv, este dificil pentru întreprinderi să comercializeze servicii şi produse adaptate copiilor la nivelul întregii Uniuni. Pentru a depăşi aceste obstacole, Comisia a prezentat o serie de măsuri care vor fi implementate prin diferite mijloace, precum autoreglementarea industriei de profil, ceea ce ar trebui să conducă la soluţii flexibile şi rapide în acest domeniu. Cooperarea în cadrul unor foruri precum Coaliţia pentru un internet mai sigur pentru copii va fi vitală în cadrul acestui proces. Acţiunile sunt grupate în jurul a patru obiective principale:

- stimularea producţiei de conţinut online creativ şi educativ pentru copii şi dezvoltarea de platforme care să ofere acces la conţinuturi adecvate vârstei;

- o mai bună informare şi instruire în domeniul siguranţei online în toate şcolile din UE pentru a dezvolta competenţele digitale şi mediatice ale copiilor, precum şi pentru a-i responsabiliza pe aceștia în raport cu mediul online;

- crearea unui mediu sigur pentru copii, în care părinţii şi copiii să dispună de instrumentele necesare pentru a-şi asigura protecţia online – cum ar fi mecanisme uşor de utilizat pentru raportarea conţinuturilor şi comportamentelor dăunătoare din mediul online, setări automate de confidenţialitate transparente şi adaptate vârstei sau dispozitive de control parental ușor de folosit;

- combaterea materialelor online care prezintă abuzurilor sexuale asupra copiilor, prin promovarea cercetării şi a utilizării unor soluţii tehnice inovatoare în cadrul anchetelor poliţiei.

Context

Deși internetul nu a fost creat pentru copii, aceștia îl utilizează de la vârste tot mai fragede. Patru din zece copii declară că s-au confruntat cu riscuri online precum hărţuirea pe internet, fiind expuşi la conţinuturi generate de utilizatori care promovează anorexia, automutilarea sau utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal.

Deşi până în 2015 se estimează că 90% dintre locurile de muncă din toate sectoarele vor necesita competenţe în domeniul tehnologiei, doar 25% dintre tinerii din UE afirmă că au niveluri „ridicate” de competenţe de bază în materie de internet (cum ar fi utilizarea internetului pentru efectuarea de apeluri telefonice, crearea unei pagini web sau utilizarea partajării de fișiere într-o reţea peer-to-peer).

A răspunde exigenţelor copiilor înseamnă a deschide o gamă largă de oportunităţi de afaceri. Se preconizează că piaţa mondială a conţinutului digital va atinge 113 miliarde EUR în acest an. Valoarea pieţei aplicaţiilor mobile este de 5 miliarde de euro și se preconizează că va creşte la 27 de miliarde de euro până în 2015, în principal datorită jocurilor şi unui număr de peste 5 miliarde de dispozitive mobile utilizate la nivel mondial. O dată cu larga proliferare a tabletelor, telefoanelor inteligente şi laptopurilor, utilizate în foarte mare măsură de copii, piaţa potenţială a conţinutului online interactiv, creativ şi educativ, atât pentru copiii mici, cât şi pentru adolescenţi, a devenit substanţială.

Măsurile evidenţiate în strategie se bazează pe acţiuni în curs ale UE în acest domeniu. De exemplu, cele 116 linii de urgenţă pentru copiii dispăruţi şi viitoarea reţea de platforme de alertă pentru combaterea criminalităţii informatice a Centrului European de Combatere a Criminalităţii Informatice vor fi completate de mecanisme care să permită copiilor, părinţilor şi profesorilor să raporteze cu uşurinţă conţinuturile și comportamentele dăunătoare din mediul online.

În decembrie 2011, a fost creată o coaliţie care adapteze mai bine internetul la nevoile copiilor, cu un plan de lucru elaborat pentru anul următor. Prima reexaminare a lucrărilor coaliţiei va avea loc în această vară. În februarie 2011, Comisia a prezentat o agendă a UE destinată să consolideze drepturile copilului prin punerea în practică a principiilor Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale. Agenda cuprinde o serie de măsuri concrete prin care UE poate conferi valoare adăugată politicilor în materie de bunăstare şi siguranţă a copiilor, printre care promovarea justiţiei în interesul copilului, o mai bună informare a copiilor cu privire la drepturile lor, precum şi sporirea gradului de siguranţă pe internet în ceea ce priveşte copiii.

*

La sfârşitul anului trecut, 28 de companii lider s-au reunit pentru a forma o nouă coaliţie vizând transformarea internetului într-un mediu mai adecvat şi mai sigur pentru copii. Coaliţia a fost alcătuită de Comisie, iar membrii săi fondatori sunt: Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Orange, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, Teliasonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. Printre acţiunile prioritare se numără facilitarea raportării conţinuturilor periculoase, asigurarea unor parametri de confidenţialitate adecvaţi vârstei şi oferirea unor opţiuni mai variate pentru controlul parental, reflectând astfel nevoile unei generaţii care foloseşte internetul de la o vârstă din ce în ce mai fragedă.

Membrii coaliţiei au adoptat o Declaraţie de intenţie în care au convenit să întreprindă acţiuni în cinci domenii:

- Instrumente de raportare simple şi solide: funcţii uşor identificabile şi recognoscibile pe toate dispozitivele pentru a permite semnalarea eficace a conţinuturilor şi contactelor care par a fi prejudiciabile pentru copii şi intervenţia eficientă în astfel de situaţii;

- Parametri de confidenţialitate adecvaţi vârstei: parametri care să ţină seama de nevoile unor grupe de vârstă diferite (astfel de parametri determină în ce măsură sunt disponibile informaţiile utilizatorului; de exemplu, dacă datele de contact sau fotografiile sunt disponibile numai pentru persoanele apropiate sau şi pentru publicul larg);

- O utilizare mai largă a clasificării conţinutului: pentru a elabora o abordare general valabilă a clasificării în funcţie de vârstă, care ar putea fi utilizată la nivel transsectorial şi ar oferi părinţilor categorii de vârstă uşor de înţeles;

- Disponibilitate şi utilizare sporită a controlului parental: instrumente uşor de folosit, promovate activ pentru a atinge un grad cât mai ridicat de utilizare a acestora;

- Eliminarea eficientă a materialelor conţinând abuzuri asupra minorilor: pentru a îmbunătăţi cooperarea cu autorităţile responsabile cu aplicarea legii şi cu serviciile telefonice de urgenţă, în vederea luării de măsuri proactive pentru a elimina de pe internet materialele conţinând abuzuri sexuale asupra minorilor.

Coaliţia reprezintă o platformă de cooperare voluntară. Comisia speră ca soluţiile elaborate de membrii fondatori să fie adoptate de un număr din ce în ce mai mare de companii, pe care le invită să devină membre ale coaliţiei.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu