23 Februarie, 2018

Administraţia fiscală nu lucrează pe 26 decembrie

Un comunicat din partea ANAF precizează că îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată, cu termen legal 25 decembrie 2011, se poate face până la data de 27 decembrie 2011, inclusiv, iar în ziua de 26 decembrie a.c. nu se lucrează.  

Decalarea obligaţiilor declarative şi de plată este admisă potrivit prevederilor art. 68 din Codul de procedură fiscală coroborate cu cele ale art. 101 din Codul de procedură civilă.

Totodată, ANAF reaminteşte contribuabililor că, începând cu data de 1 decembrie 2011, declaraţiile 100, 300 şi 710 se pot depune în formă electronică pe platforma tehnologică a declaraţiei 112, care este accesibilă prin portalul „www.e-guvernare.ro”, după autentificarea cu certificat digital calificat.

Informaţii detaliate se pot obţine la:

- birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice;

- telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.031-4039160;

- accesând pagina de Internet, www.anaf.mfinante.ro.

*

Potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală prin O.G. nr.29/2011, data depunerii declaraţiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acestora pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor. Aceste prevederi se aplică corespunzător şi declaraţiilor privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.

Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale.

În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere. Pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de ANAF, înştiinţarea pentru nedepunerea declaraţiilor şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această situaţie.

O altă prevedere introdusă prin O.G. nr.29/2011 dă contribuabilului dreptul de a depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligaţiile fiscale, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Decizia de impunere se desfiinţează de organul fiscal la data depunerii declaraţiei fiscale.

Alineatul (5) al articolului 83 prevede că declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea. ATENŢIE: prin efectul Ordonanţei de urgenţă nr.35/2011, această prevedere a fost suspendată, începând cu 11.04.2011 până la 01.01.2013.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu