14 Noiembrie, 2019

ADIDAS: Nulitatea mărcii Uniunii

Tribunalul Uniunii Europene confirmă nulitatea mărcii Uniunii[1] a societății adidas, care constă în trei benzi paralele aplicate în indiferent ce direcție.

Adidas nu dovedește că această marcă a dobândit, pe ansamblul teritoriului Uniunii, caracter distinctiv prin utilizare.

Astfel s-a pronunţat Tribunalul Uniunii Europene prin Hotărârea din data de 19.06.2019 în cauza T-307/17[2]. 

Ce a declanşat litigiul principal în discuţie? 

La 18.12.2013, reclamanta, adidas AG, a introdus o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26.02.2009, privind marca Uniunii Europene , cu modificările ulterioare[3].

În cererea de înregistrare, marca a fost identificată ca marcă figurativă și este descrisă astfel:

Marca este alcătuită din trei benzi paralele echidistante cu aceeași lățime, aplicate pe produs în indiferent ce direcție.”

La data de 21.05.2014 , Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a înregistrat, în favoarea adidas, marca respectivă ca fiind a Uniunii pentru articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru acoperirea capului.

La 16.12.2014, intervenienta, Shoe Branding Europe BVBA, a introdus o cerere de declarare a nulității mărcii în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009[4] coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009[5] .

Potrivit opiniei EUIPO, marca nu ar fi trebuit să fie înregistrată. În special, adidas nu ar fi dovedit că aceasta a dobândit caracter distinctiv prin utilizare pe ansamblul teritoriului Uniunii Europene

La 30.06.2016, divizia de anulare a admis cererea de declarare a nulității formulată de intervenientă.

Potrivit opiniei EUIPO, marca nu ar fi trebuit să fie înregistrată.

În special, adidas nu ar fi dovedit că aceasta a dobândit caracter distinctiv, atât intrinsec, cât și prin utilizare pe ansamblul teritoriului Uniunii Europene.

Caracterul distinctiv al unei mărci înseamnă că această marcă este capabilă să identifice produsul a cărui înregistrare este solicitată ca provenind de la o întreprindere determinată și, așadar, să distingă acel produs de cele ale altor întreprinderi.

La 18.08.2016, reclamanta a introdus la EUIPO o cale de atac împotriva deciziei diviziei de anulare în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009[6] .

Prin intermediul acestei căi de atac, ea nu a contestat lipsa caracterului distinctiv intrinsec al mărcii în cauză, dar, în schimb, a afirmat că această marcă a dobândit caracter distinctiv prin utilizare în sensul articolului 7 alineatul (3) și al articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009[7] .

Prin Decizia din 07.03.2017 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a EUIPO a respins calea de atac. 

Cum a motivat Tribunalul Uniunii Europene hotărârea sa – mai sus amintită – din data de 19.06.2019 în cauza T-307/17? 

Așadar, prin hotărârea din data de 19.06.2019, Tribunalul Uniunii Europene a confirmat decizia de anulare, respingând acțiunea formulată de adidas împotriva deciziei EUIPO.

Tribunalul a precizat, mai întâi, că marca în cauză nu este o marcă dinamică ce ar fi alcătuită dintr-o serie de elemente care s-ar repeta cu regularitate, ci o marcă figurativă obișnuită.

Tribunalul a reținut apoi că formele de utilizare care se îndepărtează de la caracteristicile esențiale ale mărcii, cum ar fi sistemul său de culori (benzi negre pe fond alb), nu pot fi luate în considerare.

Prin urmare, EUIPO a înlăturat în mod întemeiat numeroase elemente de probă prezentate de adidas pentru motivul că priveau alte semne cum ar fi, în special, semne pentru care sistemul de culori era inversat (benzi albe pe fond negru).

În sfârșit, Tribunalul a constatat că EUIPO nu a săvârșit vreo eroare de apreciere atunci când a considerat că adidas nu a dovedit că marca în cauză a fost utilizată pe ansamblul teritoriului Uniunii și că a dobândit, pe ansamblul acestui teritoriu, caracter distinctiv prin utilizare.

Astfel, dintre elementele de probă prezentate de adidas, singurele care prezentau o anumită pertinență erau referitoare la numai cinci state membre și, în speță, nu puteau fi extrapolate la ansamblul teritoriului Uniunii.


[1] Marca Uniunii Europene este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene și coexistă cu mărcile naționale.

     Cererile de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene se depun la EUIPO.

      Împotriva deciziilor acestuia se poate introduce acțiune la Tribunal.

[2] Împotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, în  termen  de  două luni  și  zece  zile  de  la  comunicarea  acesteia. 

        Recursul  va  fi  supus  unei  proceduri  de admitere  în  principiu. 

         În  acest  scop,  va  trebui  să  fie  însoțit  de  o  cerere  de  admitere  în  principiu  care  să cuprindă  chestiunea  sau  chestiunile  importante  pe  care  le  ridică  recursul  pentru  unitatea,  coerența  sau dezvoltarea dreptului Uniunii.

[3] Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26.02.2009 (JO 2009, L 78, p. 1) privind marca Uniunii Europene , cu modificările ulterioare a fost înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.06.2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)

[4] Articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 a devenit articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001

[5] Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009 a devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul 2017/1001

[6] Articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009 au devenit articolele 66-71 din Regulamentul 2017/1001

[7] Articolul 7 alineatul (3) și al articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 au devenit articolul 7 alineatul (3) și articolul 59 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001.


comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu