12 Noiembrie, 2019

Adeverinţa de venit se eliberează pe un nou formular

Noul model, precum şi conţinutul formularelor “Adeverinţă de venit” şi “Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit” pentru persoane fizice au fost aprobate prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3396/2016, publicat în Monitorul oficial nr. 954/2016. 

Încă de la început să reţinem două precizări. În primul rand, reglementarea de rang superior este dată de Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002.

În al doilea rând, faptul că noua reglementare abrogă OPANAF nr. 193/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor “Adeverinţă de venit” şi “Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit” pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 109/2009. 

Adeverinţa de venit

Noul formular, completat de unitatea fiscală din cadrul Direcţiei generale Regionale a finanţelor publice, conţine următoarele rubrici:

 • documentul care atestă venitul;
 • categoria de venit;
 • tipul de venit realizat sau estimat;
 • venitul brut (categorie nou introdusă, faţă de formualarul din 2009 şi, potrivit Instrucţiunilor de completare, în situaţia în care nu există date referitoare la venitul brut, coloana nu se completează);
 • venitul impozabil (în funcţie de categoria de venit şi datele existente în evidenţa fiscală, venitul net sau venitul bază de calcul, după caz);
 • impozit (unde se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit datorat, stabilit de organul fiscal, de plătitorii de venit sau – ca element de noutate – de terţi, potrivit legii, corespunzător venitului impozabil.

Documentul atestă veniturile realizate de persoanele fizice, în cursul unui an fiscal, existente în evidenţa fiscală, constituită pe baza declaraţiilor depuse de acestea şi/sau de terţi (plătitori de venituri, intermediari etc.), care au obligaţii declarative, potrivit legii. În forma anterioară, actul atesta faptul că o persoană fizică figurează în evidenţa fiscală, constituită pe baza declaraţiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal.

Se au în vedere tipurile de venituri din categoriile prevăzute la art. 61 din Codul fiscal (vezi caseta foto de mai jos).

categorii venituri2016

Adeverinţa de venit se eliberează de organul fiscal central competent, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului “Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit”.

Adeverinţa de venit se completează cu date privind veniturile realizate, în cursul unui an fiscal, existente în evidenţa fiscală, la data solicitării. În situaţia în care, la această dată, în evidenţa fiscală nu există informaţii privind venitul realizat pentru perioada solicitată, adeverinţa de venit se completează cu venitul estimat, luat în calcul pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Garet
  iulie 8 2018

  Buna ziua, cum as putea sa obtin o adeverinta de venit prin care sa imi arate venitul pe luna recenta, cu o luna sau daou in urma. Multumesc.

 • Răspunde
  Mihaela
  iulie 20 2018

  Buna ziua.de unde pot obtine o adeverinta precum ca nu am niciun venit?multumesc zi buna

Scrie un comentariu