21 Februarie, 2018

Aderarea României la Spaţiul Schengen – istoric şi evoluţie

* Câteva informaţii de bază

Zona Schengen şi cooperarea între statele membre se întemeiază pe Acordul Schengen, semnat la 14 iunie 1985 între Republica Federală Germania, Franţa, Belgia, Luxemburg şi Olanda, privind eliminarea controalelor la frontierele lor comune.

La 19 iunie 1990 a fost elaborată şi semnată Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen, prin care au fost eliminate controalele la frontierele interne ale statelor semnatare şi crearea unei singure frontiere externe, unde controalele de imigrare pentru spaţiul Schengen se efectuează în conformitate cu normele comune ale statelor membre.

Spaţiul Schengen este o zonă de liberă circulaţie a persoanelor care este formată din 26 de state membre, ultimul stat care a aderat fiind Principatul Liechtenstein (19 decembrie 2011).

Pentru cetăţenii UE, eliminarea controalelor la frontierele interne ale spaţiului Schengen înseamnă o mai mare libertate de mişcare şi o securitate sporită, prin adoptarea unor reguli comune ale statelor semnatare ale Convenţiei de punere in aplicare a Acordului Schengen:

  • eliminarea controalelor persoanelor la frontierele interne;
  • set comun de reguli care se aplică persoanelor care trec frontierelor externe ale statelor membre UE;
  • armonizarea condiţiilor de intrare şi a normelor privind vizele şi cooperarea consulară;
  • cooperarea poliţienească consolidată;
  • cooperare judiciară prin intermediul unui sistem rapid de extrădare şi transfer ale executării hotărârilor penale;
  • crearea şi dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen.

* Aderarea României la spaţiul Schengen

Aderarea la spaţiul Schengen reprezintă o obligaţie asumată prin Tratatul de Aderare la UE (art.4 al Protocolului privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul de Aderare al României şi Bulgariei), România dorind să participe la toate formele de cooperare menite să aprofundeze integrarea europeană.

România asigură de facto securitatea frontierelor externe ale UE din momentul aderării sale la UE, în ianuarie 2007. Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene este unul dintre cele mai vizibile şi mai importante efecte ale procesului de integrare europeană.

În conformitate cu prevederile acquis-ului Schengen, aderarea la spaţiul Schengen presupune parcurgerea  următoarelor etape:

  • transmiterea Declaraţiei de pregătire privind aderarea la spaţiul Schengen;
  • completarea şi transmiterea chestionarului Schengen;
  • vizitele de evaluare Schengen (în cadrul acestor misiuni, UE evaluează stadiul implementării acquis-ului Schengen pe cele cinci domenii: cooperare poliţienească, protecţia datelor personale, vize, frontiere maritime, aeriene şi terestre şi SIS/SIRENE.);
  • redactarea rapoartelor privind rezultatele vizitelor de evaluare (raportul include şi recomandări pentru remedierea eventualelor aspecte mai puţin satisfăcătoare) şi aprobarea acestora în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles;
  • adoptarea de către Consiliul UE a deciziei privind eliminarea controalelor la frontierele interne.

Etapa de evaluare tehnică a României s-a finalizat cu rezultate pozitive, iar rapoartele misiunilor de evaluare au evidenţiat implementarea, într-o manieră uniformă şi corectă, a tuturor prevederilor acquis-ului Schengen.

Misiunile de evaluare pentru România s-au desfăşurat în perioada martie 2009 – decembrie 2010 şi au implicat examinarea de către echipe de experţi din statele membre şi din instituţiile europene a implementării prevederilor acquis-ului Schengen în ariile conexe cooperării poliţieneşti, protecţiei datelor, vizelor, frontierelor maritime, terestre, aeriene, a utilizării sistemelor SIS/SIRENE.

Aşa cum au conclus misiunile de evaluare succesive, România îndeplineşte toate criteriile prevăzute de legislaţia care reglementează aderarea la spaţiul Schengen şi funcţionarea acestuia.

La reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 9 iunie 2011, de la Luxemburg, miniştrii de interne ai Uniunii Europene au salutat finalizarea cu succes, de către România şi Bulgaria, a etapei de evaluare tehnică.

La 8 iunie 2011, Parlamentul European a dat avizul său pozitiv aderării celor două state la spaţiul Schengen. Prin rezoluţia adoptată ulterior, la 13 octombrie 2011, Parlamentul European reconfirmă susţinerea pentru extinderea spaţiului Schengen cu România şi Bulgaria şi recomandă adoptarea unei decizii bazate pe acquis-ul şi procedurile Schengen.

Subiectul aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen a fost reluat de miniştrii de interne ai UE în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 22-23 septembrie 2011, înregistrându-se un sprijin larg al Statelor Membre pentru o aderare etapizată, într-o primă fază cu frontierele aeriene şi maritime şi, ulterior, cu frontierele terestre.

Dosarul extinderii Schengen a fost reluat cu prilejul reuniunilor Consiliului European din 23 octombrie şi 9 decembrie 2011. În cadrul Concluziilor adoptate, Consiliul European din 1-2 martie 2012 recunoaşte eforturile continue depuse de cele două state candidate şi reiterează faptul că au fost îndeplinite toate condiţiile juridice pentru adoptarea deciziei de aderare a României şi Bulgariei la spaţiul Schengen.

Subiectul aderării României la spaţiul Schengen a fost abordat în cadrul reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 25-26 octombrie 2012, prilej cu care Preşedinţia cipriotă a UE a prezentat eforturile României şi Bulgariei şi a indicat necesitatea adoptării deciziei politice cât mai curând posibil. În cadrul intervenţiei sale, Comisarul european pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström a exprimat susţinerea pentru concretizarea acestui obiectiv.

În urma solicitării Consiliului European din decembrie 2012, Consiliul JAI din 6 – 7 martie 2013 a revenit asupra dosarului, decizia fiind de a aborda din nou acest subiect până la sfârşitul anului 2013, în vederea abordării în etape a aderării la spaţiul Schengen a celor două state.

În conformitate cu articolul 4, alineatul 2 din Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, decizia Consiliului vizând aderarea României la spaţiul Schengen se adoptă cu unanimitate, similar deciziilor anterioare privind extinderea spaţiului Schengen cu noi state membre.

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu