Din proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal va prezentăm o sinteză cu privire la veniturile independente. 

Impozitul pe venit

Iată principalele motivaţii care au determinat schimbările prevăzute în acest domeniu fiscal.

• În prezent, normele actuale cuprind veniturile din drepturile de proprietate intelectuală sunt considerate ca venituri din activități în categoria veniturilor din activități independente. Ca urmare a noilor reglementări excluderii acestor venituri din categoria de venituri din activități independente, este necesară corelarea prevederilor din normele metodologice în acest sens.

• În prezent veniturile obținute din contractele de activitate sportivă reglementate potrivit OUG nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, sunt încadrate în categoria veniturilor din activităţi independente în condițiile în care sunt respectate criteriile prevăzute la art. 7 din Codul fiscal și sunt impozitate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Având în vedere noile prevederi prin care se aplică un nou tratament fiscal prin reținerea la sursă a impozitului pe venit sunt necesare clarificări în normele metodologice.

• În prezent veniturile obținute în baza contractelor de activitate sportivă, prevăzute în Legea educației fizice și, fac parte din categoria veniturilor din activități independente impuse în sistem real. Având în vedere noile prevederi prin care se aplică un nou tratament fiscal prin reținerea la sursă a impozitului pe venit sunt necesare clarificări în normele metodologice.

• În cazul încetării activității independente sau a întreruperii temporare a acesteia, în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizării sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrată, la cererea contribuabililor. Termenul în care contribuabilul are obligația să anunțe organul fiscal competent este, în prezent, de 5 zile de la producerea evenimentului.

Prin modificările propuse, se aduc clarificări şi explicaţii asupra unor aspecte referitoare la:

eliminarea normelor actuale cu privire la plățile anticipate de impozit pe venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente;

– eliminarea din cuprinsul normelor privind veniturile din activități independente a prevederilor referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și reglementarea acestora în cuprinsul unei categorii distincte de venit.

– s-au introdus norme referitoare la sistemul de autoimpunere al contribuabililor persoane fizice cu privire la ajustarea normei anuale de venit de către contribuabil care obțin venituri din activități independente și cedarea folosinței bunurilor.

Sub aspect tehnic, în vederea unei aplicări unitare a reglementărilor privind impozitul pe venit, este uniformizat la 30 de zile a termenului în care contribuabilul are obligația să anunțe organul fiscal în cazul încetării activității independente sau a întreruperii temporare a acesteia, în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizării sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite  cu documente justificative, la cererea contribuabililor. 

Contribuții sociale obligatorii

• În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, în prezent  normele metodologice conțin prevederi referitoare la stabilirea contribuției individuale de asigurări sociale și a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, în funcție de venitul realizat.

• În prezent normele metodologice nu conțin exemplificări  privind  modul de încadrare a veniturilor realizate în anul fiscal 2018, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, în plafonul minim echivalent cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în anul 2018, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale pentru anul 2018. În contextul noului sistem de contribuții sociale se impune prezentarea unor exemple în acest sens.  

• Ca urmare a implementării noului sistem de contribuții sociale se impune exemplificarea modului de încadrare a veniturilor realizate în anul fiscal 2018, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, în plafonul minim echivalentul a de 12 ori salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în anul 2018, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018,  în contextul noului sistem de contribuții sociale.

• În prezent, normele actuale cuprind veniturile din drepturile de proprietate intelectuală în categoria veniturilor din activități independente. Ca urmare a excluderii acestor venituri din categoria de venituri din activități independente, este necesară corelarea prevederilor din normele metodologice în acest sens sub aspectul contribuțiilor sociale obligatorii datorate.

În prezent veniturile obținute în baza contractelor de activitate sportivă prevăzute în Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, fac parte din categoria veniturilor din activități independente impuse în sistem real. Având în vedere noile prevederi prin care se aplică un nou tratament fiscal prin reținerea la sursă a contribuțiilor sociale obligatorii sunt necesare clarificări în normele metodologice.

Modificările şi completările la Norme se referă la aceste aspecte astfel:

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente,  se elimină prevederile referitoare la stabilirea contribuției individuale de asigurări sociale și a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, în funcție de venitul realizat. Totodată, se introduc clarificari referitoare la aplicarea noului regim fiscal, respectiv:

–  în cazul contribuției de asigurări socialecumularea veniturilor din activităţi independente și din drepturi de proprietate intelectuală, estimate a se realiza în anul curent, pentru încadrarea în plafonul reprezentând nivelul a 12  salarii minime brute pe țară;

în cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate  cumularea veniturilor din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, estimate a se realiza în anul curent, pentru încadrarea în plafonul reprezentând nivelul a 12  salarii minime brute pe țară;

– sunt introduse exemplificări cu privire la modul de încadrare a veniturilor,  în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, în plafonul reprezentând nivelul a 12  salarii minime brute pe țară, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale şi CASS pentru anul 2018, în contextul noului sistem de contribuții sociale.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here