22 Martie, 2018

Activităţile agricole – reglementări modificate în Codul fiscal

Recenta ordonanţă a Guvernului dată pentru modificarea şi completarea Codului fiscal alocă o parte consistentă activităţilor agricole, sub aspectele pe care le semnalăm în cele ce urmează.

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul oficial nr. 54 din 23 ianuarie şi intră în vigoare de la 1 februarie 2013.

 Determinarea valorii fiscale

În contextul regulilor care trebuie avute în vedere de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea valorii fiscale, notăm introducerea de precizări pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, la care valoarea fiscală este reprezentată de costul de achiziţie, de producţie sau de valoarea de piaţă în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrării în patrimoniul contribuabilului, după caz, utilizată pentru calculul amortizării fiscale. În valoarea fiscală se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile.

În cazul în care se efectuează evaluări ale activelor biologice care determină o descreştere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza costului de achiziţie/producţie sau valorii de piaţă în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscală rămasă neamortizată a activelor biologice se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie/producţie sau a valorii de piaţă, după caz.

Venituri neimpozabile

În ce priveşte veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil, au fost modificate dispoziţiile, veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare/active biologice, după caz.

Cheltuieli nedeductibile

În ce priveşte cheltuielile nedeductibile pentru determinarea profitului impozabil, au fost introduse noi categorii, astfel:

- cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul în care, ca urmare a efectuării unei evaluări utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;

- cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care mijloacele fixe/ imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată amânată.”

Amortizarea fiscală

La mijloacele fixe amortizabile au fost introduse şi activele biologice, înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Dacă, în versiunea anterioară, textul în materie dat prin art. 41 făcea referire numai la “venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71 (la care ne vom referi la momentul respectiv), prin modificările aduse de O.G. nr. 8/2013 se face referire la venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform aceluiaşi articol 71.

Venituri neimpozabile

În consecinţă faţă de dispoziţia anterioară, au dispărut, din categoria veniturilor neimpozabile, veniturile care, în art. 42 lit. k) erau prezentate ca fiind “veniturile din agricultură şi silvicultură, cu excepţia celor prevăzute la art. 71”.

Cotele de impozitare

Cota de impozit de 16% care se referea numai la activităţile agricole, prin noua formulare se referă la “activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură”.

*

Într-un material viitor, vom detalia modificările care privesc, detaliat, regimul veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu