21 Februarie, 2018

Activitatea în sălile de culturism şi fitness se va desfăşura în baza unui certificat eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping

Executivul a aprobat în data de 28 septembrie normele de aplicare a Legii 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc. Scopul actului normativ este prevenirea şi combaterea producerii şi traficului cu substanţe dopante cu grad mare de risc şi vânzarea acestora în sălile de culturism şi/sau fitness.

Astfel, activitatea în sălile de culturism şi/sau de fitness se va desfăşura pe baza unui certificat eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD), valabil pe o perioadă de 3 ani.

Emiterea certificatului implică autorizarea funcţionării sălilor de culturism şi de fitness din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. În acest sens, între documentele pe care solicitanţii de autorizaţie trebuie să le depună este şi lista actualizată cu suplimentele alimentare distribuite în sală, care va cuprinde următoarele specificaţii: denumirea comercială a produsului şi a societăţii producătoare/distribuitoare, lista ingredientelor, copia certificatului de notificare emis de instituţia competentă. Pentru eliberarea ceritificatului se va plăti o taxă de autorizare al cărui cuantum va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ANAD.

De asemenea, proprietarii sunt obligaţi să ceară eliberarea certificatului în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului, urmând ca ANAD să elibereze certificatele în termen de 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei.

Ce mai cuprinde actul normativ?

În acelaşi timp, în actul normativ sunt prevăzute situaţiile ce conduc la suspendarea sau retragerea certificatului de funcţionare, fără de care aceste săli nu-şi pot desfăşura activitatea:
- Comercializarea şi deţinerea substanţelor cu grad mare de risc
- Comercializarea de suplimente alimentare care conţin substanţe dopante cu grad mare de risc, în sălile de culturism şi fitness
- Comercializarea de suplimente alimentare care sunt contaminate cu substanţe dopante cu grad mare de risc, în sălile de culturism şi fitness, rezultate în urma analizelor de laborator.
- În cazul condamnării definitive pentru o infracţiune în legătură cu substanţe dopante cu grad mare de risc a unui angajat al persoanei juridice întreprinderii individuale autorizate sau a unui membru al întreprinderii familiale autorizate, în sălile de culturism şi fitness.
Hotărârea cuprinde şi dispoziţii referitoare la eliberarea unui nou certificat de funcţionare în caz de pierdere sau distrugere ori în caz de furt.

Actul normativ mai face referire la faptul că ANAD are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante cu grad mare de risc în sportul respectiv. Testarea doping se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism şi fitness şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia.
Totodată, actul normativ precizează modalitatea în care sunt preluate, păstrate, depozitate şi distruse substanţele dopante cu grad mare de risc confiscate în urma controalelor.

Actul normativ intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Sursa : Guvernul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu