20 August, 2017

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului din 19 februarie

În şedinţa Guvernului din 19 februarie au fost aprobate o serie de 15 acte normative, printre care se numără cele referitoare la timbrul de mediu pentru autovehicule şi aprobarea accizei pentru ţigarete.

În total, au fost adoptate trei ordonanţe de urgenţă, opt hotărâri şi trei memorandumuri.

Iată lista completă a actelor normative:

Ordonanţe de urgenţă

- Ordonanţă de urgenţă privind timbrul de mediu pentru autovehicule – Citeşte ştirea aici;

- Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;

- Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Hotărâri

- Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete – Citeşte ştirea

- Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică;

- Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental “Memorialul Holocaustului” în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”;

- Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011;

- Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române (filiala Iaşi), ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite;

- Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006;

- Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;

- Hotărâre privind declasificarea articolului 1 alin.(1) şi articolului 4 din HG nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii Ministerului Apărării Naţionale.

Memorandumuri

- Memorandum cu tema: Identificarea soluţiei optime pentru continuarea funcţionării unităţii sanitare, în condiţii propice acordării serviciilor medicale de profil, ca urmare a obligaţiei de restituire în natură prin ieşirea din indiviziune a cotei de 1/3 din Pavilionul II – pavilion principal al Sanatoriului de Nevroze Predeal, pronunţată în baza Deciziei nr. 2778/06.05.2010 a Secţiei Civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în baza Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Memorandum cu tema: Adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului de regionalizare-descentralizare în România;

- Memorandum cu tema: Aprobarea numirii domnului Bogdan Tohăneanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale ”Loteria Română” S.A..

Note

- Notă cu privire la punctele de vedere ale ministerelor/instituţiilor iniţiatoare asupra unor proiecte de legi aflate în procedură parlamentară la data de 18 decembrie 2012.

Sursa: Guvernul României

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu