Ministerul Afacerilor Interne a făcut public un proiect de act normativ prin care se reglementează modelele şi procedura de eliberare a extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, documente ce vor fi recunoscute de alte state şi vor putea fi utilizate fără a mai fi necesară necesară traducerea şi legalizarea.

* Apariţia extraselor multilingve

Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă a fost semnată la Viena la 8 septembrie 1976 de către nouă state membre ale CIEC, în scopul instituirii unui cadru reglementar comun privind eliberarea unor extrase de pe actele de stare civilă destinate utilizării în străinătate şi eliminării condiţiei de legalizare a actelor de stare civilă.

România a aderat la această Convenţie prin Legea nr. 65/2012, care a intrat în vigoare la data de 24 august 2012. Ca urmare, MAI a publicat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16, precum şi modele extraselor multilingve ale actelor de stare civilă.

* Ce sunt extrasele multilingve şi unde pot fi folosite?

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul, eliberate de autorităţile române, sunt documente cu aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite exclusiv în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16.

ATENŢIE! Forma şi conţinutul extraselor multilingve eliberate de autorităţile române, precum şi cererea de eliberare şi registrul de gestiune pot fi consultate aici:

De asemenea, conform propunerii legislative, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16, de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca certificatele de stare civilă.

Extrasele multilingve eliberate în conformitate strictă cu normele internaţionale urmează să producă efecte juridice pe teritoriul următoarelor state:

Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia, Turcia.

* Cum se eliberează extrasele multilingve?

Extrasele multilingve se eliberează în baza actelor de stare civilă, aflate în arhiva proprie sau, după caz, pe baza registrelor întocmite de parohii, ca urmare a unei cereri adresată S.P.C.L.E.P. ori primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu sunt constituite astfel de servicii.

Cererea privind eliberarea extrasului multilingv poate fi adresată S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale:

a) care are în păstrare actul de stare civilă sau

b) de la locul de domiciliu/reşedinţă al solicitantului.

Cererea privind eliberarea extrasului multilingv se timbrează.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

Potrivit normelor:

  • cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate;
  • minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea de eliberare;
  • în ceea ce îi priveşte pe cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România, aceştia se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate;
  • cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii, ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil;
  • apatrizii, ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, aflat în termen de valabilitate.

* Când intră în vigoare aceste prevederi?

În Nota de fundamentare anexată proiectului se precizează faptul că reglementările prevăzute în Convenţia nr.16 vor intra în vigoare pentru România la data de 5 iunie 2013. Însă normele metodologice vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial, mai târziu decât data de aplicare a Convenţiei nr. 16.

Sursa: MAI 

6 COMENTARII

 1. Buna ziua,
  As avea o întrebare: daca actul de căsătorie a fost înregistrat in Italia si eu as vrea sa fac cununia religioasa in Romania, este valabil extrasul multilingv?Sau trebuie sa inregistrez actul la starea civila in orasul de domiciliu? Va mulțumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here