23 Februarie, 2018

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului

Biroul de presă al Guvernului a publicat lista actelor normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei de azi de la ora 12:00.

Lista cuprinde următoarele acte normative:

Proiecte de lege

- Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social;

- Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin.

Proiecte de ordonanţă de urgenţă

- Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România;

- Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative (Primă lectură).

Proiecte de hotărâre

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014;

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi, respectiv la Bucureşti la 21 decembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006;

- Proiect de hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice;

- Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. II/28 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în “Proiectul nr. 3-Modernizarea infrastructurii de apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi municipiul Ploieşti” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Deta, judeţul Timiş;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Conop, Frumuşeni, Hălmagiu, Olari, Şiria şi Zerind, judeţul Arad;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băiculeşti, Bughea de Jos, Poienarii de Muscel, Stolnici şi Vlădeşti, judeţul Argeş;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dragodana şi Pietrari, judeţul Dâmboviţa;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Chişineu-Criş, judeţul Arad;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Rupea şi Victoria, judeţul Braşov;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Augustin, Harseni, Holbav, Recea, Şercaia şi Târlungeni, judeţul Braşov;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Fieni, judeţul Dâmboviţa.

Memorandumuri

- Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale;

- Memorandum cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale;

- Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului şi Aranjamentului administrativ;

- Memorandum cu tema: Semnarea Înţelegerii între Guvernul României şi Guvernul Quebecului în domeniul securităţii sociale;

- Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020 în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;

- Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020 în domeniul prevenirii şi gestionării riscurilor.

Sursa: Guvernul României

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu