25 Februarie, 2018

Accizarea: Ce modificări la Codul fiscal sunt în pregătire?

Recentul proiect de ordonanţă realizat de MFP aduce, între altele, propuneri de modificare a Titlului VII “Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal.

În temeiul obligaţiilor legale ce ţin de transparenţa decizională, actul normativ, aflat în stadiul de proiect, este supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.

Propunerile formulate la acest capitol pornesc de la starea actuală a reglementărilor din Titlul VII Cod fiscal, potrivit cărora acciza devine exigibilă la data la care decizia de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efectele ori la data comunicării deciziei de anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.

De asemenea, în cazul revocării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadă de cel puţin şase luni de la data revocării.

Prevederile actuale stabilesc faptul că, în cazul primirii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, termenul de păstrare a produselor primite pentru o posibilă verificare din partea autorităţii vamale teritoriale este stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Reglementările Codului fiscal în ceea ce priveşte regimul accizelor nu permit valorificarea stocurilor de produse aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare.

Potrivit prevederilor actuale, România aplică accize nearmonizate pentru o serie de produse care nu sunt supuse reglementărilor europene.

Referitor la produsele supuse accizelor nearmonizate, România practică acest tip de taxe pentru cafea, bere şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, bijuterii din aur, confecţii din blană, arme şi cartuşe, iahturi şi alte ambarcaţiuni de agrement, autoturisme cu capacitate ce depăşeşte 3000 cm3 , motoare destinate ambarcaţiunilor cu capacitatea de peste 100 CP.

În prezent, în cazul motoarelor destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement acciza unitară este stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică.

În cazul produselor supuse accizelor nearmonizate accizele se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României.

Propunerile înaintate prin proiectul de act normativ, referitor la aceste aspecte, prevăd:

- În cazul primirii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, termenul de păstrare a produselor primite pentru o posibilă verificare din partea autorităţii vamale teritoriale va fi stabilit prin normele metodologice.
- Se introduc prevederi necesare pentru a permite valorificarea produselor accizabile, în special băuturi alcoolice în vrac, care nu mai corespund condiţiilor de comercializare, în cazul operatorilor economici aflaţi în faliment, către antrepozitari autorizaţi de producţie. După procesarea produselor respective, acestea reintră în circuitul fiscal prin perceperea accizelor la eliberarea pentru consum precum şi a celorlalte impozite şi taxe. Corelativ, s-a precizat faptul că prin produse accizabile ce pot fi eliberate pentru consum se înţelege produse accizabile care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare.
- Se preconizează corelarea nivelului accizelor pentru alcoolul etilic produs de micile distilerii, în sensul că acesta trebuie să fie minimum 50% din nivelul standard, respectiv 500 euro/hl alcool pur în loc de 475 euro/hl alcool pur, nivelul aplicat în prezent.

În sfârşit, se propun şi corelări de ordin tehnic pentru clarificarea unor prevederi referitoare la produsele supuse accizelor nearmonizate.

(P) Ai nevoie de forma actualizată la zi a Codului fiscal? O poţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro!

Foto:
Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu