20 Iunie, 2019

Accesul la stagiu pentru auditori în baza titlului de doctor în domeniul contabilităţii

Prin Hotărârea nr. 53/2012 a Camerei Auditorilor din România, a fost aprobată procedura privind echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilităţii. Procedura a fost publicată în Monitorul oficial nr. 829 din 10 decembrie 2012.

Prin Procedura aprobată, Camera acordă echivalarea testului de acces la stagiu cu un program de doctorat în domeniul contabilităţii. În acest scop, instituţia de învăţământ superior care solicită echivalarea unui program de doctorat pe care îl organizează cu testul de acces la stagiu, organizat de Cameră, va depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari un dosar cu documentele precizate în Procedură, ulterior Camera urmând să încheie un protocol-cadru cu facultăţile care organizează respectivele programe de doctorat, pentru echivalarea testului de acces la stagiu, începând cu anul în care instituţia de învăţământ a fost acreditată pentru organizarea respectivului program de doctorat.

În temeiul protocolului între instituţii, exceptarea de la testul de acces la stagiu poate fi acordată persoanei care posedă o diplomă universitară sau o calificare echivalentă în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc exceptarea de la testul de acces la stagiu, ca urmare a obţinerii titlului de doctor în domeniul menţionat, pentru care s-a încheiat un protocol de colaborare între Cameră şi instituţia de învăţământ care a organizat programul de doctorat, vor depune la sediul Camerei un dosar cu documentele precizate în Procedura aprobată.

O persoană care posedă o diplomă universitară la nivel de doctor poate solicita exceptarea de la testul de acces la stagiu în termen de 10 ani de la finalizarea programului de doctorat.

O altă precizare se referă la faptul că, pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de la înscriere şi până la susţinerea publică a tezei de doctorat. Vechimea se poate dovedi în acest caz cu diploma de doctor.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu