Noua lege a concurenţei a fost publicată în Monitorul Oficial, după ce săptămâna trecută a fost promulgată de preşedintele Traian Băsescu. Legea fusese aprobată de Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, la sfârşitul lunii iunie. Astfel, prin Legea nr. 149/2011 a fost aprobată, cu unele amendamente, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei (nr.21/1996).

„Noile reglementări creează premisele consolidării instituţionale a Consiliului Concurenţei şi eficientizării intervenţiei sale atunci când are semnale din piaţă privind posibile practici anticoncurenţiale. În acest sens, plenul Consiliului Concurenţei va fi constituit după o nouă formulă menită să crească gradul de profesionalizare şi independenţă a conducerii instituţiei. Totodată, sunt adaptate procedurile naţionale la prevederile comunitare în domeniul concurenţei. Mai precis, se  acceptă măsuri interimare şi angajamente din partea companiilor investigate, suspendarea amenzii se poate face numai după plata unei cauţiuni, creşte ponderea analizei economice în identificarea practicilor anticoncurenţiale. în scopul optimizării procedurale, au fost simplificaţi paşii de urmat în ceea ce priveşte concentrările economice”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

● Raţiunile tehnocratizării au condus la modificarea procedurii de numire a Plenului Consiliului Concurenţei. Astfel, numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei se va face la propunerea Colegiului Consultativ de către Preşedintele României, cu avizul Guvernului şi după audierea candidaţilor în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Anterior, numirea se facea tot de către Preşedintele României, dar la propunerea Guvernului. Colegiul Consultativ reprezintă un organism nepermanent, format din reprezentanţi ai mediului universitar de concurenţă, ai mediului de afaceri şi ai asociaţiilor de protecţie a consumatorilor sau din alte persoane cu prestigiu din domeniul economic, juridic sau al concurenţei.

● În ceea ce priveşte sancţiunile aplicate de Consiliul Concurenţei, noua lege a introdus prevederea conform căreia o decizie a autorităţii de concurenţă poate fi suspendată de Curtea de Apel Bucureşti doar cu condiţia plăţii unei cauţiuni de până la 20% din amenda stabilită, potrivit reglementărilor privind creanţele bugetare. În acest fel, se va urgenta soluţionarea proceselor ce au ca obiect contestarea sancţiunilor aplicate de autoritatea de concurenţă prin implicarea reală şi efectivă, în derularea cazului, a întreprinderilor care au plătit deja cauţiunea. De asemenea, autoritatea de concurenţă poate accepta din partea companiilor investigate angajamente privind adoptarea unor măsuri care elimină practica anticoncurenţială. Aceste angajamente reprezintă o modalitate rapidă de a remedia situaţia pe o piaţă. în situaţia în care companiile nu respectă angajamentele asumate, Consiliul Concurenţei poate redeschide investigaţia şi poate aplica sancţiuni de până la 10% din cifra de afaceri.

Conform noilor reglementări, Consiliul Concurenţei poate sancţiona cu amendă între 1.000 lei şi 20.000 lei autorităţile publice centrale şi locale pentru nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate sau furnizarea de informaţii inexacte ori incomplete. Legislaţia de până acum permitea Consiliului Concurenţei să amendeze doar companiile.

● O altă noutate o reprezintă introducerea unor prevederi potrivit cărora, dacă o întreprindere recunoaşte, în mod expres, săvârşirea unei fapte anticoncurenţiale, iar acolo unde este cazul propune remedii care conduc la înlăturarea faptei, aceasta va fi reţinută ca şi circumstanţă atenuantă specială sub forma colaborării şi va determina o diminuare a amenzii cu un procent cuprins între 10% – 30% din nivelul de bază. Această prevedere de reducere a amenzii este diferită de prezentarea voluntară de probe care face obiectul “politicii de clemenţă”.

● În privinţa concentrărilor economice, s-a prevăzut posibilitatea notificării intenţiei de a realiza o concentrare economică (prin preluarea unei companii sau fuziune). Anterior, autoritatea de concurenţă trebuia notificată după semnarea actului de realizare a operaţiunii. în acelaşi timp, au fost clarificate condiţiile şi cadrul procedural în care se pot adopta măsuri interimare sau accepta angajamente şi în cazul concentrarilor economice. Totodată a fost simplificată modalitatea procedurii de calcul a taxei de autorizare, aceasta urmând a fi stabilită între 10.000 şi 25.000 euro. Potrivit legislaţiei anterioare, taxa de autorizare reprezenta 0,1% din cifra de afaceri realizată pe piaţa pe care avea loc concentrarea economică.

● Au fost introduse modificări importante referitoare la testul de compatibilitate a concentrărilor economice cu un mediu concurenţial normal, trecându-se de la „testul de dominanţă”, la testul SIEC (substantial impediment of effective competition test). Noile norme pun accent pe efectele concentrării economice asupra mediului concurenţial, crearea sau consolidarea unei poziţii dominante nereprezentând, automat şi obligatoriu, forme de restrângere a concurenţei.

În acelaşi timp, au fost aduse modificări care creează cadrul legal necesar în vederea efectuării de către Consiliul Concurenţei, pe teritoriul naţional, a inspecţiilor solicitate de Comisia Europeană sau de alte autorităţi naţionale de concurenţă partenere. Totodată, autoritatea de concurenţă va asigura şi aplicarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale prin preluarea prerogativelor de resort de la Ministerul Finanţelor.

Sursa: Consiliul concurenţei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here