În Monitorul Oficial nr. 773 din 16 noiembrie 2012 a fost publicat proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003Codul Muncii, în cadrul iniţiativelor legislative ale cetăţenilor, potrivit Legii nr. 189/1999. În urmă cu o lună, Blocul Naţional Sindical a lansat un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, simultan cu o campanie naţională de strângere de semnături în vederea înaintării acestuia către Parlament.

Pentru ca acest proiect iniţiat de Blocul Naţional Sindical să poată fi înaintat Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, este necesară cumularea a 100.000 de semnături din partea cetăţenilor. Astfel, după publicarea proiectului de act normativ în Monitorul Oficial, orice persoană care este de acord cu varianta Codului Muncii propusă de BNS poate semna un tabel de susţinere, disponibil la sediile filialelor judeţene ale confederaţiei.

Pentru a afla mai multe informaţii punctuale extrase din proiectul de modificare a Codului muncii, consultă şi articolele promovate de Legestart.ro pe acest subiect, la momentul lansării propunerii legislative !

Proiectul legislativ îşi propune echilibrarea relaţiilor de muncă dintre angajatori şi angajaţi prin următoarele modificări:

* instituirea pentru anagajator a obligaţiei de a informa salariatul asupra modalităţilor de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale, precum şi asupra obiectivelor de performanţă individuală;

* instituirea în sarcina angajatorului a obligaţiei de a comunica în scris salariatului propunerile de modificare a contractului individual de muncă;

* revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă. Astfel, ca regulă, această clauză îşi va produce efectele pe parcursul executării contractului individual de muncă, părţile putând stabili aplicarea sa după încetarea contractului numai prin excepţie şi cu respectarea anumitor condiţii prevăzute de lege;

* revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă. Astfel, ca regulă, această clauză îşi va produce efecte după încetarea contractului individual de muncă numai în situaţii excepţionale, pentru o perioadă determinată de timp şi în legătură cu anumite categorii de informaţii, stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern;

* reglementarea în detaliu a obeictivelor de performanţă. Astfel, obiectivele de performanţă fac obiectul negocierii colective, putând fi stabilite pe categorii de salariaţi, prin contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern. Îndeplinirea obiectivelor deperformanţă constituie condiţii de majorare a salariului sau de promovare în carieră. Neîndeplinirea lor nu poate constitui motiv de concediere pentru necorespundere profesională;

* reglementarea clauzei de obiectiv de performanţă;

* reglementarea perioadei de probă ca modalitate de sine stătătoare de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea;

* stabilirea unei durate mai reduse a perioadei de probă în cazul muncitorilor necalificaţi;

* reglementarea unui nou caz de modificare unilaterală a contractului individual de muncă de către angajator. Aşadar, angajatorul va putea modifica unilateral durata timpului de muncă, pe o perioadă ce nu poate depăşi trei luni cumulat într-un an calendaristic, pentru motive tehnice, tehnologice sau structurale;

* abrogarea dispoziţiei potrivit căreia angajatorul poate dispune suspendarea contractului individual de muncă în cazul reducerii temporare a activităţii;

* modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective. Cu ocazia stabilirii ordinii de prioritate la concediere, nu vor putea fi utilizate criterii ce ţin de îndeplinirea obiectivelor de performanţă de către salariaţi. Concedierile colective sunt dispuse pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului. Astfel, nu se justifică stabilirea ordinii de prioritate la concediere în funcţie de motive ce ţin de persoana salariatului;

* revizuirea termenului în care anhajatorul are obligaţia de a reangaja salariaţii concediaţi prin concediere colectivă cu prioritate pe posturile refinanţate;

* mărirea perioadei maxime pentru care se pot încheia contractele pe durată determinată, de la 3 la 5 ani;

* reglementarea condiţiilor şi a termenelor în care pot fi prelungite contractele pe durată determinată;

* modificarea prevederilor privind munca prin agent de muncă temporară:

– reglementarea cazurilor în care un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară;

– calitatea de agent de muncă temporară poate fi dobândită numai de societăţi comerciale sau persoane fizice autorizate, acreditate de MMFPS;

– stabilirea regulii potrivit căreia contractul de muncă temporară se încheie pe durată nedeterminată;

– stabilirea regulii potrivit căreia salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar.

* reglementarea telemuncii;

* modificarea prevederilor privind durata timpului de lucru şi munca suplimentară:

– stabilirea domeniilor de activitate pentru care se pot stabili perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni;

– compensarea muncii suplimentare atât prin acordarea de ore libere plătite în următoarele 30 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, cât şi prin acordarea unui spor la salariu;

– reglementarea condiţiilor în care angajatorul poate acorda zile libere plătite în perioadele de reducere a activităţii.

*modificarea dispoziţiilor privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sensul raportării cuantumului net al acestuia la cuantumul salariului mediu net la nivel naţional comunicat de I.N.S. avut în v edere la fundamentarea bugetului de stat;

* modificarea prevederilor referitoare la dialogul social:

– acordarea posibilităţii de a adera la sindicatele constituite potrivit legii pensionarilor şi şomerilor;

– extinderea interdicţiei de concediere a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi a reprezentanţilor salariaţilor pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea mandatului;

– alocarea unui număr de 20 de ore pe lună reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi reprezentanţilor salariaţilor în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit de la salariaţi,. Orele utilizare în vedeera îndeplinirii acestui mandat sunt considerate timp efectiv lucrat, fiind remunerate corespunzător.

Sursa: Monitorul Oficial

1 COMENTARIU

  1. Va mirati de ce nu sunt locuri de munca? Va mirati nejustificat. Locuri de munca exista dar cine sa angajeze in baza unor astfel de aberatii? Codul muncii din Romania, alaturi de propunerile mai sus mentionate nu au nimic de-a face cu o economie de tip capitalista. Nici macar comunista nu e. E un fel de ” nu muncesc nimic la serviciu iar daca nu platesti foarte mult te fur de nu te vezi, legea ma apara”. Ei bine, legea asta sa si-o bage undeva sindicalistii si sa stea tota viata lor cu mana intinsa. Eu unul angazej doar oameni care vor sa munceasca si care isi pot tine gura despre cum imi fac eu afacerile. Asta pentru ca e propria mea idee de afaceri si nu trebuie sa o stie tot targul. Din pacate pe leagea propusa nu pot angaja pe nimeni. Poate ca e mai bine in somaj sau cu ajutor social.
    “Succes”oracarui tembel care face angajari in astfel de conditii.
    Eu unul prefer sa inchid afacerea.
    Ce tampenie!!! Sa ai o lege a muncii intr-o tara in care nimeni nu vrea sa munceasca.

    /

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here