18 August, 2017

A fost publicat Ordinul MFP pentru modificarea Codului controlului intern/managerial

În Monitorul Oficial nr. 793 din 26 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1423/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

În urmă cu o lună, MFP a lansat spre dezbatere publică proiectul de ordin prin care s-a urmărit reglementarea următoarelor aspecte:

- extinderea aprecierii gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial prin luarea în considerare şi a standardelor: 15 – Ipoteze, reevaluări; 20 – Gestionarea abaterilor; 22 – Strategii de control;

- corelarea termenul de depunere a raportului asupra sistemului de control intern/managerial odată cu situaţia financiară anuală, adică la 50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991;

- simplificarea Anexei nr. 3, Capitolul I – Informaţii generale, la OMFP 946/2005, prin eliminarea unor informaţii cu valoare scăzută şi întocmirea acesteia cu o frecvenţă semestrială în locul celei trimestriale, de către toate entităţile publice aşa cum sunt acestea definite de art. 2 lit. m) din O.G.nr. 119/1999, precum şi explicitarea sintagmei “activitate procedurabilă”;

- creşterea gradului de responsabilizare la nivelul structurii constituite în vederea implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, prin aprobarea Anexei nr. 3 la OMFP nr. 946/2005, de către conducătorul structurii în locul conducătorului entităţii publice;

- admiterea faptului că, la nivelul unor compartimente ale entităţii publice, standardul 4 – “Funcţii sensibile” poate fi neaplicabil, cu respectarea condiţiei ca la nivelul entităţii standardul să fie aplicabil (ca şi în cazul standardului 25 –“Auditul intern”).

Consultă integral varianta de proiect a Ordinului MFP! Click aici!

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu