17 Februarie, 2018

A fost modificată legea privind restituirea imobilelor preluate abuziv: s-a introdus compensarea cu bunuri oferite în echivalent!

O recentă lege aprobată de Parlament aduce modificări şi completări la Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Legea nr. 368/2013, care conţine aceste amendamente, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 819/2013 şi este în vigoare de la data de 24 decembrie 2013.

Măsuri de compensare

În forma anterioară, legea prevedea că, dacă restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se poate acorda este compensarea prin puncte, prevăzută în cap. III al legii.

Prin modificările recente, legea prevede că măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt atât în bunuri în echivalent, cât şi prin compensarea prin puncte. Iată cum sună textul după recenta modificare, respectiv modalităţile de măsuri reparatorii :

- compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

precum şi

- măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III al legii nr. 165/2013.

modL165» Foto Lege5 Online: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 1 alin. (2) din L nr. 165/2013, iar în dreapta – forma nouă. // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.

Comisia locală pentru inventarierea terenurilor

În urma modificărilor adoptate observăm că preşedintele Comisiei devine primarul localităţii, şi nu reprezentantul instituţiei prefectului. Ceilalţi membri în Comisie sunt:

- secretarul comunei/oraşului/municipiului;
- reprezentantul instituţiei prefectului, care asigură colaborarea directă şi operativă a Comisiei cu celelalte instituţii cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor prezentei legi;
- un specialist în măsurători topografice şi în identificarea tarlalelor şi parcelelor din cadrul unităţii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);
- un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară.

Ordinea de atribuire de terenuri

Dispoziţiile se referă la situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă. După validarea întinderii dreptului lor de proprietate de către comisiile de fond funciar fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt amplasament, într-o ordine care a fost modificată, astfel încât soluţia apelării la terenuri ocupate de izlazuri a devenit ultima opţiune, faţă de regimul anterior în care aceasta era ce-a de-a doua posibilitate. Astfel, noua ordine este următoarea:

a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;
b) pe terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate pe raza unităţii administrativ-teritoriale de institute, de staţiuni de cercetare ori de alte instituţii publice;
c) pe terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate de institute, de staţiuni de cercetare ori de instituţii publice pe raza localităţilor învecinate, aflate în acelaşi judeţ;
d) pe terenurile ocupate de izlazuri.

ATENŢIE: Rămâne în vigoare dispoziţia potrivit căreia pentru terenurile ocupate de izlazuri, regimul juridic şi categoria de folosinţă se pot schimba numai cu avizul prealabil al MADR şi cu acordul cetăţenilor cu drept de vot din unitatea administrative-teritorială, acord exprimat în urma organizării unui referendum local, potrivit legii, în termenul de 180 de zile de la data constituirii Comisiei.

Reamintim şi o altă dispoziţie, rămasă nemodificată, respectiv aceea că atribuirea terenurilor de către comisia locală se face în ordinea de înregistrare a cererilor iniţiale de restituire, cu respectarea strictă a ordinii categoriilor de teren prevăzute la alin. (1). Fostul proprietar sau moştenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal, propus în vederea restituirii.

Evaluarea imobilului

Printr-o nouă dispoziţie introdusă în lege, în cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot stabili amplasamentul sau caracteristicile tehnice ale imobilului pentru care se stabilesc despăgubiri, evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială pentru localitatea respectivă, valoae exprimată în puncte unde fiecare punct are valoarea de un leu.

Termenul de decădere

A fost prelungit, de la 90 la 120 de zile, termenul de decădere în procedura administrativă în care persoanele care se consideră îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entităţile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluţionării cererii sale.

Opţiuni privind returnarea dosarelor

Prin Articolul II al Legii nr. 368/2013, care nu este inserat în textul legii nr. 165/2013, se prevede că persoanele îndreptăţite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către entităţile învestite cu soluţionarea notificării, în vederea restituirii, în natură sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Acelaşi drept de opţiune îl au şi persoanele îndreptăţite la despăgubiri în temeiul legilor funciare, inclusiv cele care au optat potrivit art. 42 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, după expirarea termenului legal.

Se modifică şi Normele de aplicare

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 368/2013, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu