18 Ianuarie, 2018

A fost modificată Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor a fost modificată prin Legea nr. 47/2012, publicată în Monitorul Oficial 185 din 22 martie 2012.

Potrivit noului act normativ, la articolul 4, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:

“n) pepiniera – teren pe care se cultivă şi se înmulţesc plante erbacee şi lemnoase până la transplantarea pentru plantare definitivă;

o) sere – terenuri acoperite de construcţii uşoare destinate cultivării plantelor.”

De asemnea, actul normativ stipulează obligaţiile persoanelor fizice şi persoanelor juridice în vederea protecţiei şi conservării spaţiilor verzi. Astfel, acestea trebuie:

1. să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

2. să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

3. să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului etc.

4. să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi

5. să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi

6. să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în proprietatea lor

7. să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi.

Potrivit noilor reglementări, construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul construcţiei.

În acelaşi timp, în Legea nr. 47/2012, se precizează că „extinderea intravilanului localităţilor, transformarea zonelor cu alte funcţiuni în zone rezidenţiale şi construirea pe terenuri de peste 3.000 m2 aflate în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a autorităţilor centrale şi locale se pot realiza exclusiv pe baza documentaţiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 m2 de spaţiu verde pe cap de locuitor şi un minimum de 5% spaţii verzi publice.”

Totodată, o altă modificare este reprezentată de faptul că înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde. Actul normativ prevede că schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism.

Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi.

Excepţie de la această prevedere fac aleile pietonale, mobilierul urban, amenajările pentru sport, joc şi odihnă, construcţiile pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţiile uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupurile sanitare, spaţiile pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde.

Nerespectarea prevederilor acestei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, cuantumul amenzilor variind de la 100 de lei până la 20.000 lei.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Un comentariu

  • Răspunde
    Mihaela
    iunie 23 2017

    Bună ziua.am un vecin care a plantat un tei în gradinita din fata blocului,fără sa tina cont si de vecinii sai .are voie sa facă asta?în câțiva ani cei de la parter și etajul 1 nu vor mai avea lumina solară. Ce lege se aplica în acest caz?Mulțumesc

Scrie un comentariu