20 Martie, 2018

A fost modificată Legea privind piaţa de capital

În Monitorul Oficial 20 din 10 ianuarie 2012, a fost publicată Legea 11 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. Vă prezentăm în cele ce urmează modificările aduse actului normativ.

Astfel, potrivit Legii, „orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare”.

De asemenea, persoanele vizate mai sus au obligaţia ca, atunci când ating pragul de 5%, să informeze societatea de investiţii financiare, C.N.V.M. (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare) şi piaţa reglementată pe care sunt tranzacţionate respectivele acţiuni, în maximum 3 zile lucrătoare.

În acelaşi timp, conform actului normativ, „în termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 5% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare, acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere”.

O altă prevedere prezentă în actul normativ face referire la faptul că societăţile de investiţii financiare vor lua măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, după caz, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Dacă societăţile de investiţii financiare nu efectuează modificările în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, statutele sau actele constitutive se consideră modificate de drept, în sensul respectării limitei de 5% din capitalul social.

Sursa : Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu