18 Februarie, 2018

A fost modificat Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

În Monitorul Oficial 836 din 25 noiembrie 2011 a fost publicată Hotărârea 749 din 18 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecatoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

Astfel, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 La articolul 83 alineatul (1), după punctul 23, a fost introdus un nou punct, punctul 24, cu următorul cuprins:

 “24. Registrul privind persoanele ocrotite

 La judecătorii se ţine un registru privind persoanele ocrotite, pentru evidenţa măsurilor luate şi a atribuţiilor exercitate în ceea ce priveşte tutela minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc şi curatela. Pe o pagină a acestui dosar se vor face înregistrări privind o singură persoană ocrotită, iar toate evidenţele privind aceeaşi persoană ocrotită se vor completa în continuare şi, în măsura posibilităţii, pe aceeaşi pagină.

Registrul are o rubrică superioară în care se menţionează numărul dosarului de ocrotire, numele persoanei ocrotite şi obiectul dosarului, iar în continuare conţine un tabel cu următoarele rubrici: numărul curent, numărul dosarului, data înregistrării cererii sau sesizării, numele şi prenumele persoanei care a sesizat instanţa, obiectul sesizării, soluţia instanţei, data soluţiei, data declarării căii de atac, data înaintării dosarului la instanţa de control judiciar, numărul hotărârii pronunţate în calea de atac şi data soluţiei, data restituirii dosarului la instanţa de fond, menţiuni privind trimiterea dosarului sau a copiilor certificate de pe acesta la instanţe, parchete sau alte instituţii”.

De asemenea, la articolul 961, după alineatul (2), au fost introduse opt noi alineate, alineatele (3)-(10), cu următorul cuprins:

“(3) Sesizările privind deschiderea tutelei minorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata tutelei, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.

(4) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. II «Tutela minorului» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de tutelă.

(5) Cererile referitoare la deschiderea tutelei fraţilor şi/sau surorilor minorului cu privire la care există pe rolul instanţei o sesizare similară se soluţionează de acelaşi complet.

 (6) Sesizările privind punerea sub interdicţie judecătorească se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata ocrotirii interzisului judecătoresc, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.

 (7) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. III «Ocrotirea interzisului judecătoresc» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul având ca obiect ocrotirea interzisului judecătoresc.

(8) Cererea de instituire a curatelei majorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata curatelei majorului, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.

(9) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. IV «Curatela» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de curatelă.

 (10) În cazul în care o altă instanţă este investită ulterior cu cereri în materia ocrotirii unei persoane fizice, aceasta solicită copii certificate de pe toate înscrisurile dosarului în care s-a dispus, după caz, instituirea tutelei minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc sau curatela persoanei respective, inclusiv copiile certificate de pe toate înscrisurile din dosarele asociate sau ataşate“.

 Totodată, s-a modificat articolul 108, alineatul 2, care are următorul cuprins : “(2) După redactarea şi semnarea încheierilor, grefierii de şedinţă închid documentele finale, altele decât documentul final «Hotărâre», din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar», după care predau dosarele amânate grefierului arhivar – şef sau grefierului arhivar desemnat, care semnează pentru primirea lor pe listele de şedinţă”.

O ultimă modificare este reprezentată de introducerea la articolul 110, după alineatul (3), a unui nou alineat, adică : ” (31) După verificarea şi semnarea hotărârii de către membrii completului de judecată, grefierul de şedinţă va închide documentul final «Hotărâre» din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar»”.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu