18 Iulie, 2018

A fost modificat OMFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

În Monitorul Oficial 761 din 28 octombrie 2011 (M. Of. 761/2011) s-a publicat Ordinul 2706 din 25 octombrie 2011 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările la OMFP nr. 262/2007 : 

Art. I. – Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

   “Art. 41. -    Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

   a) taxa pe valoarea adaugată;

   b) impozitul pe profit;

   c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

   d) accizele;

   e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;

   f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;

   g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;

   h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;

   i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

   j) contribuţia de asigurări sociale;

   k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

   l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;

   m) redevenţele miniere;

   n) redevenţele petroliere;

   o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.”

2. La anexa nr. 1, următoarele formulare se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 1*):

a) formularul “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

   b) formularul “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

3. La anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a următoarelor formulare se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile de completare prevăzute în anexa nr. 2:

   a) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

   b) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

Art. II.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 –

 Bucureşti, 25 octombrie 2011.

 Nr. 2.706. 

Anexele care fac parte din prezentul ordin pot fi vizualizate aici.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu