25 Februarie, 2018

A fost lansată platforma online www.edudescentralizare.ro

Platforma a fost lansată în cadrul proiectului Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”.

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului derulează în prezent, în calitate de beneficiar, proiectul Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi se înscrie în Domeniul Major de Intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională inţială de calitate, contribuind în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de dezvoltare a Resurselor Umane-POS DRU. Proiectul este desfăşurat în parteneriat cu Academia de Studii Economice, The Red Point şi Agenţia OSC.

Sistemul informatic lansat este suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Prin această platformă se urmăreşte comunicarea privind implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a informaţiilor. Site-ul este public şi se adresează tuturor persoanelor interesate de descentralizare precum şi persoanelor formate prin proiect în domeniul descentralizării, respectiv consilieri locali, membri ai Consiliului de Administraţie, directori şi inspectori, viitori asistenţi pentru birourile de asistenţă înfiinţate în cadrul proiectului.

Site-ul îşi propune să prezinte proiectul, obiectivele, activităţile, rezultatele, grupul ţintă, să fie o platformă de lucru pentru actorii implicaţi în procesul de descentralizare şi un mijloc oficial de informare pentru toate persoanele. Platforma este realizată de The Red Point Iaşi, partenerul din proiect care se ocupă cu implementarea unor sisteme de management al documentelor care să certifice calitatea soluţiilor şi serviciilor informatice oferite, precum şi cu asigurarea unui flux al comunicării direct şi eficient pentru rezolvarea situaţiilor neclare sau problematice care pot apărea în funcţionarea unei şcoli în context descentralizat, în diverse etape progresive de obţinere a autonomiei şcolii.

Beneficiile aduse de www.edudescentralizare.ro sunt: realizarea unei platforme care susţine procesul de descentralizare, urmărirea procesului de descentralizare, replicarea rapidă a soluţiilor la probleme şi întrebări frecvente, comunicare eficientă în cadrul grupurilor ţintă, organizarea cadrului legislativ într-un set de documente uşor accesibile precum şi eliminarea birocraţiei, a eforturilor duplicate.

Proiectarea site-ului se doreşte a fi o acţiune inovatoare şi de sprijin pentru formarea/dezvoltarea de reţele de comunicare în vederea îmbunătăţirii manageriale a funcţionării unităţii şcolare, pentru diseminarea bunelor practici şi pentru raportarea periodică a rezultatelor obţinute din monitorizarea competenţelor descentralizate.

Platforma www.edudescentralizare.ro este un instrument util pentru toate persoanele interesate de procesul de descentralizare, o sursă de informare şi un mijloc rapid şi sigur de a ţine constant legătura cu grupurile ţintă din proiectul “Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”.

Sursa: Portalul naţional de Administraţie Publică

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu