18 Februarie, 2018

A fost aprobată OUG privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti

Prin Legea 8 din 6 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial 20 din 10 ianuarie 2012 , a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti. În continuare, prezentăm modificările aduse OUG 21/2011.

Potrivit actului normativ, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins :

Art. 3. -

A.M.T.B. este ordonator secundar de credite şi se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din venituri proprii, din fonduri externe şi din alte surse legal constituite.”

De asemenea, la articolul 6, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: “(2) Modificarea structurii organizatorice a A.M.T.B. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

În acelaşi timp, conform actului normativ, se introduc două alineate noi, în care este precizat faptul că A.M.T.B. realizează venituri proprii şi din activităţi de asistenţă tehnică, avizare, autorizare, consultanţă şi alte activităţi economice în domeniul transportului public de călători. Totodată, mai este precizat că programul de transport public local prin curse regulate aplicabil pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, aprobat potrivit legii până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, îşi menţine valabilitatea.

O altă modificare prezentă în actul normativ face referire la Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007. Astfel, transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini, elaborate şi eliberate în condiţiile stabilite prin normele de aplicare elaborate. Aceste norme sunt aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 289/2011, se abrogă.

Sursa : Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu