18 Iulie, 2018

A fost aprobat Ordinul emis de ANPC privind mărcile de garanţie proprie a producătorilor

A fost publicat în Monitorul Oficial 818 din 19 noiembrie 2011  Ordinul 214 din 16 noiembrie 2011 privind modelele mărcilor de garanţie proprie şi procedura de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Ce cuprinde actul normativ ? 

Potrivit articolului 1 al actului normativ, “marca de garanţie proprie a producătorilor, importatorilor sau vânzătorilor reprezintă semnul individual al acestora, prin care se certifică titlul aplicat pe obiectele din metale preţioase”.

De asemenea, Ordinul face referire la conţinutul mărcii de garanţie proprie, care este format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, unde persoana fizică autorizată sau persoana juridică autorizată îşi are sediul profesional sau, după caz, sediul social, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

În acelaşi timp, actul normativ oferă informaţii cu privire la conţinutul mărcii de garanţie proprie, care se înscrie :

a)      pentru aur – într-o elipsă;

b)      pentru argint – într-un dreptunghi;

c)      pentru platină – într-un romb;

d)      pentru paladiu – într-un hexagon neregulat.

 Pentru stabilirea conţinutului mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să îşi marcheze obiectele din metale preţioase vor completa şi vor transmite la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. Anexa nr.2 este ataşată Ordinului poate fi găsită la următoarea adresă 

De asemenea, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va comunica persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate conţinutul mărcii sau, după caz, al mărcilor stabilite pentru fiecare persoană desemnată, împreună cu schiţa acestora, eliberând în acest sens o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, ataşată Ordinului.

Despre înregistrarea mărcilor de garanţie proprie

 În actul normativ se specifică faptul că, înainte de aplicarea mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.

 Înregistrarea se realizează prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mărcilor de garanţie proprie în registrul de evidenţă a acestora şi eliberarea unui certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, certificat ce cuprinde şi informaţii legate de desfigurarea mărcilor de garanţie proprie.

 Acte  necesare pentru a înregistra mărcile de garanţie proprie la ANPC 

 În vederea înregistrării mărcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare vor prezenta la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor următoarele documente :

   a) adeverinţa eliberată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin care s-a stabilit conţinutul mărcilor de garanţie proprie;

   b) cererea de înregistrare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5; cererea cuprinde şi solicitarea de desfigurare a mărcii de garanţie proprie în situaţiile prevăzute în prezentul ordin;

   c) poansoanele gravate cu mărcile de garanţie proprie;

   d) dovada achitării tarifului de înregistrare.

 Tarife percepute pentru înregistrarea mărcilor de garanţie proprie

 Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 60 lei, care se poate achita cu ordin de plată sau mandat poştal în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502, ori în numerar la sediul Autorităţii.

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu