Ministerul Finanțelor Publice introduce ordinul de plată multiplu electronic, care poate fi utilizat de către instituțiile publice înregistrate în Registrul entitaților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie, se precizează într-un comunicat de presă.

Potricit sursei, scopul utilizării ordinului de plată multiplu electronic (OPME) este de a sprijini activitatea IMM-urilor și a celorlalți operatori economici prin înlesnirea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.

„Ordinului de plată multiplu electronic se completează și se depune on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului Depunere declarații de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice, pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie”, se arată în comunicatul de presă.

Persoanele din cadrul operatorilor economici şi ai altor entităţi decât instituţii publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic, trebuie să fie înrolate în Spaţiul privat virtual ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceştia şi să corespundă cu cele aprobate în fişa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Formularul OPME poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Sistemul național de raportare sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale trezoreriei statului.

Detalii cu privire la completarea, depunerea și semnarea OPME se regăsesc în OMFP 1819/2020.

Pentru operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice, recipisele aferente depunerii și validării/respingerii OMPE se vizualizează prin Spaţiul privat virtual (SPV), secțiunea “Mesaje”, se mai arată în comunicatul de presă de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here