19 August, 2017

8 milioane de clienţi persoane fizice vor putea plăti taxele şi impozitele prin instituţii de credit

Ministerul Finanţelor Publice anunţă că a dezvoltat, în colaborare cu instituţiile de credit, un sistem simplificat pentru plata impozitelor şi taxelor, în relaţia cu bugetul general consolidat, pentru persoanele fizice care sunt clienţi ai acestora, fără perceperea de comisioane bancare.

Cetăţenii pot accesa serviciile acestui sistem prin internet banking sau la ghişeele băncilor utilizând o aplicaţie, pusă la dispoziţie de M.F.P., cu ajutorul căreia pot completa documentul de plată. Această aplicaţie va fi pusă la dispoziţia cetăţenilor şi va fi disponibilă pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.ro.

Prin intermediul acestui sistem simplificat, cetăţenii pot obţine informaţii legate de tipul obligaţiilor de plată şi instituţiile publice beneficiare, fără a mai fi necesar să cunoască toate detaliile legate de coduri IBAN ale conturilor de venituri bugetare sau coduri fiscale ale instituţiilor publice.

Acest sistem oferă posibilitatea cetăţenilor de a plăti impozite şi taxe (ex: impozitul pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, taxe consulare, impozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport etc), inclusiv amenzi, către orice primărie, indiferent de judeţul în care aceasta este localizată.

Începând cu data de 18 august 2011, sistemul va fi operaţional pentru clienţii Băncii Comerciale Române, urmând ca din luna septembrie să fie operaţional şi pentru clienţii CEC şi Bancpost.

Cele trei instituţii de credit vor oferi servicii pentru aproximativ 8 milioane de clienţi persoane fizice.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu