24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial 142 şi 143 din 18 martie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 142 din 18 martie 2013 (M.Of. 142/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ŞI DECRETE

- Legea nr. 34/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale;

- Decretul nr. 278/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale;

Legea nr. 38/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative;

- Decretul nr. 282/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul ANAF nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;

Ordinul M.C. nr. 2092/2013 al ministrului culturii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului national nr. 2.455/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A“, a imobilului „Terminal pasageri – Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu“, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucureşti.

* RECTIFICĂRI

Rectificare privind Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.573/C/2008;

Rectificare privind Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.825/C/2009;

Rectificare privind Norma nr. 19/2012;

Rectificare privind Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 12/2013.

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 143 din 18 martie 2013 (M.Of. 143/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 81/2013 privind aprobarea Protocolului Sesiunii a VIII-a a împuterniciţilor, semnat la Ujgorod, Ucraina, la 2 noiembrie 2012, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Romaniei şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997;

Protocolul din 2 noiembrie 2012 al Sesiunii a VIII-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 89/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură;

Ordinul nr. 326/94/2013 al viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management;

Circulara BNR nr. 6/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2013.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu