22 Februarie, 2018

31 ianuarie – termenul pentru dreptul de opţiune

La data de 31 ianuarie 2012 expiră termenul până la care pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real contribuabilii persoane fizice care obţin venituri a căror impunere are la baza normele anuale de venit şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

În veniturile a căror impunere are la baza normele anuale de venit se includ:

● venituri din activităţi independente;

● venituri din activităţi agricole;

● venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.

Opțiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabili pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilii nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

Contribuabilii care desfășoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi şi obţin venituri din activităţi independente pentru care venitul net a fost determinat în sistem real în anul 2011, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să opteze începând cu anul 2012 pentru determinarea venitului net anual pe bază de norme de venit.

Opţiunea se exercită prin completarea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit cu informaţii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit şi depunerea la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul 2011.

Comunicatul de presă din partea ANAF vă îndrumă, pentru relaţii şi informaţii detaliate, la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice, telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.031 40 39 160, precum şi prin accesarea paginii de Internet – www.anaf.ro.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu