15 Noiembrie, 2019

În 2018 avem un nou formular pentru Declaraţia 112!

Din 2 februarie este în vigoare Ordinul comun MFP/MMJS/MS nr. 1.209/999/180/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Actul normativ a fost publicat în Monitorul oficial nr. 101/2018. 

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul noului formular 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” și nr. 1.2 “Anexa asigurat” care fac parte integrantă din formularul de declaraţie.

Sunt aprobate, de asemenea, nomenclatoarele:

 • “Creanţe fiscale”
 • “Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”
 • “Tip asigurat”
 • “Indicativ condiţii speciale.

Nu mai apare Nomenclatorul “Subvenții/Scutiri/Reduceri” 

Declaraţia 112

Declarația 112 se completează de către:

● persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care își desfășoară activitatea sau beneficiază de concediul medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate: 

- cetățenii români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reședința în România;

- cetățenii români, cetățenii altor state și apatrizii care nu au domiciliul sau reședința în România, în condițiile prevăzute de legislația europeană aplicabilă în domeniul securității sociale, precum și de acordurile privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

- cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România;

- cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România;

- cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;

- persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână;

● Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

● Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

● unitățile trimițătoare, pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv pentru categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate prevăzute prin hotărâre a Guvernului, pentru soțul/soția care însoțește personalul trimis în misiune permanentă în străinătate și căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu și pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă, ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice;

● persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

● precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor;

● persoanele fizice care obțin venituri sub formă de salarii ca urmare a activității desfășurate la misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, precum și la reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine şi care depun declarația și achită contribuțiile sociale obligatorii în cazul în care misiunile și posturile, precum și reprezentanțele respective nu optează pentru îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată a contribuțiilor sociale;

● persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligația să depună declarația, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul;

● persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

● instituțiile publice și alte entități care plătesc drepturi de natura celor menționate la art. 168 alin. (7), (71) și (10), aferente perioadelor în care contribuția de asigurări sociale de sănătate era suportată, potrivit legii, de către aceste instituții sau de către beneficiarii de venit, după caz; trimiterile la Codul fiscal privesc:

- cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferențe de salarii/solde și pensii sau diferențe de pensii, cu excepția sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum și cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă și se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă;

- cazul sumelor reprezentând salarii/solde sau diferențe de salarii/solde și pensii sau diferențe de pensii stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare;

- cazul în care au fost acordate cumulat sume reprezentând ajutoare sociale, indemnizații de șomaj, venituri din pensii, indemnizații pe perioada concediului de acomodare sau indemnizații pentru creșterea copilului, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă și se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. 

Termenul de depunere a declarației

Declarația 112 se depune:

● lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) -f)din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

● trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

DE REŢINUT: Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru.

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.

Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlinește la 25 decembrie, se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Constantin
  februarie 6 2018

  Si cand apare softul ptr.D112/2018 dupa pasti sau la pastele cailor?

 • Răspunde
  Constantin
  februarie 7 2018

  Dar Softul unde-i ?

 • Răspunde
  PISLARU
  februarie 9 2018

  cand apare programul d 112?

 • Răspunde
  Ioan
  februarie 12 2018

  in 24.02 si nu o sa mearga serverul anaf si apoi or sa curga somatiile si aberatiile :)

 • Răspunde
  serafim
  februarie 14 2018

  cand ne trimiteti si softul la d 112?

 • Răspunde
  GETA
  februarie 16 2018

  VARIANTA 2018 NU ARE ACTUALIZARE PT CONTRACTE TIMP PARTIAL CARE REALIZEAZA VENIT LUNAR DIN MAI MULTE SURSE SI DEPASESTE 1900 LEI?

  • Răspunde
   februarie 18 2018

   am ultima versiuna a d112, 150218 si din nou da acelasi reori
   Conrtibutie CAS – angajator – mod de calcul eronat
   eroare regula: A37: C1_T (229) = C1_T3 calculat cf. regulii (0)
   va rog comunicati-mi cum po sa rezolv aceasta problema?

 • Răspunde
  lucia
  februarie 18 2018

  exista o solutie pentru cei cu part time care realizeaza venituri mai mari de 1900 sa nu recalculeze declaratia automat cas si cass la salar minim desi le comunicam corect?

 • Răspunde
  Gabi
  februarie 22 2018

  Ati putea sa-mi spuneti daca platitorii de venituri au obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca contributii sociale persoanleor cu care incheie contracte pe termen limitat ? In cazul meu, este vorba de contracte de 4-5 zile avand ca obiect drepturi de proprietate intelectuala.

  • Răspunde
   SILVIA
   martie 14 2018

   VA ROG SA- MI SPUNA CINEVA IN CARE SECTIUNE DIN DECL. 112 PTR. ANUL 2018 RESPECTIV 02. VIN TRECUTI ZILIEII( ESTE VORBA DE O SOCIET. AGRICOLA CARE LUCREAZA CU ZILIERI)

 • Răspunde
  viorica
  februarie 26 2018

  Buna ziua.
  Am depus declaratia 112 pentru ianuarie 2018 si au fost identificate urmatoarele erori:
  asigurat(1)(idAsig=1) sectiuneaB2(1)
  baza pensie
  eroare regulaS51:daca toate B1 in (2,3,15,17,22,24) atunci B2_5,B2_6, B2_7 =0
  Va rog sa ma ajutati unde gresesc ca nu-mi dau seama si nu gasesc regulaS51.
  Multumesc.

 • Răspunde
  MARIA
  martie 14 2018

  ERORI LA D112 PT SUBVENTII SOMAJ , NU MAI STIU CE SA MAI COMPLETEZ SA FIE BUNA PT SOMAJ

 • Răspunde
  Dana
  mai 8 2018

  Buna ziua. Daca avem de platit diferente salariale pt. perioade anterioare obtinute prin Hotarare Jud. definitiva si irevocabila,pt aceste diferente se depun declaratii rectificative defalcate pe lunile respective? Diferentele din actualizarea cu indicele de inflatie se prinde in lunacurenta sau in lunile anterioare ?

Scrie un comentariu