OUG nr. 132/2020 publicată în Monitorul oficial, luni, 10 august, este o ordonanţă referitoare la cu ajutoare financiare pentru angajatori, în contextul situației epidemiologice actuale.

Documentul prevede printre altele că, în cazul reducerii temporare a programului de muncă, statul va acoperi o parte a costurilor salariale și că profesioniștii și zilierii vor primi temporar o subvenție lunară de la stat.

Astfel, angajatorul va suporta cel puțin 50% din salariile întregi ale lucrătorilor, în timp ce statul va suporta 75% din diferența dintre salariile întregi și salariile reduse.

Măsura reducerii programului se va aplica la nivel național sau sectorial, dacă angajatorii își reduc temporar activitatea, din cauza pandemiei. Angajatorul suportă inițial costurile integrale și apoi va cere decontarea acelui procent de 75% de la stat.

” Indemnizația prevăzută la alin. (4) este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor, precum și perioada de aplicare a măsurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului” prevede ordonanţa.

În situația în care angajatorul nu recuperează indemnizația acordată de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

Ce ţine de indemnizații pentru persoanele fizice autorizate și alți profesioniști,  aceştia vor primi în continuare o indemnizație de 41,5% din câștigul salarial mediu brut

” Art. 3. –

(1) În cazul reducerii temporare a activității determinate de situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, ” mai prevede Ordonanţa.

Pentru aceste sume, se vor declara prin declarația unică (și se vor plăti) impozit pe venit și contribuții pentru pensii și sănătate.

Documentul prevede un sprijin financiar și pentru zilieri, de 35% din remunerația cuvenită pentru ziua de muncă, care va fi acordat prin beneficiarul lucrării.

“Art. 4. –

(1) Pentru persoanele care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare zilieri, care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă”, prevede art.4 al documentului.

Banii se vor acorda pentru o perioadă de trei luni, prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială.

De asemenea, actul normativ, cuprinde ajutor pentru munca sezonieră. Ajutorul constă în decontarea unei părți din salariul celor angajați sezonier – 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de opt ore zilnic, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut în 2020.

OUG-ul mai prevede ajutoare de 2.500 de lei pentru fiecare persoană care a lucrat minimum 15 zile lucrătoare, în timpul stării de urgență, ca telesalariat.

Art. 6. –

(1) Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă” prevede OUG.

 Regulile pentru acordarea ajutorului vor fi incluse într-un ordin al Ministerului Muncii.

 Prevederile OUG nr. 132/2020, au intrat în vigoare la data publicării, 10 august 2020, cu excepția prevederilor incluse în Art. 8. – care se referă la aplicarea sancţiunilor. Aceste prevederi intră în vigoare în 30 de zile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here