20 Noiembrie, 2019

1 aprilie 2018: Competenţa administrării contribuabililor mijlocii trece de la ANAF regional la ANAF judeţean. Scad costurile contribuabililor.

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 49 din 18 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căreia administrarea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel județean sau al municipiului București, după caz.

Noi competenţe pentru ANAF de judeţ şi mai puţine costuri pentru contribuabilii mijlocii din aprilie 2018. Legea nr. 30/2018 introduce de la 1 aprilie 2018 revenirea administrării contribuabililor mijlocii în sarcina organelor fiscale judeţene, respectiv al municipiului București, după caz. Prin urmare, se elimină competenţa regională în favoarea competenţei judeţene. Amintim faptul că administrarea contribuabililor mijlocii de către organul fiscal regional a fost introdusă la 1 februarie 2016. 

Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii este reglementată în prezent prin art. 30 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul ANAF nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit Ordinului ANAF nr. 560/2016, organele fiscale centrale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii și a sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor înființate de contribuabilii mijlocii sunt administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, pentru:

 • contribuabilii persoane juridice care își au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului București, după caz;
 • sediile secundare înființate de contribuabilii mijlocii care își au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului București, după caz, chiar dacă locul de desfășurare a activității sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor regiuni/municipiului București;
 • grupul fiscal unic al cărui reprezentant își are domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului București, după caz;
 • contribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali. 

Elementele principale care constituie procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii, astfel cum este reglementată prin Ordinul ANAF nr. 560/2016, sunt:

 • Procedura de înregistrare fiscală;
 • Administrarea grupului fiscal unic;
 • Obligații declarative;
 • Soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare;
 • Solicitarea documentelor de către contribuabilii mijlocii;
 • Comunicarea documentelor solicitate de contribuabilii mijlocii;
 • Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii;
 • Procedura de control fiscal la contribuabilii mijlocii;
 • Activitatea de soluționare a contestațiilor;
 • Procedura de îndrumare și asistență pentru contribuabilii mijlocii;
 • Procedura de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare acordate contribuabililor mijlocii;
 • Procedura de compensare și de restituire a obligațiilor bugetare;
 • Procedura de executare silită a contribuabililor mijlocii;
 • Procedura de monitorizare a contribuabililor mijlocii;
 • Procedura de reprezentare în fața instanțelor și de asistență legală pentru activitatea administrațiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii;
 • Inspecția economico-financiară la contribuabili mijlocii. 

Concluzie. De la 1 aprilie 2018, competenţa administrării contribuabililor mijlocii trece de la ANAF regional la ANAF judeţean. Drept urmare, scad costurile contribuabililor mijlocii în raport cu organul fiscal care îi supraveghează şi îi monitorizează. 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu