25 Aprilie, 2017

Vânzarea-cumpărarea imobilelor

Prin contractul de vânzare-cumpărare una dintre părţi, numită vânzător, strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi, numită cumpărător, care se obligă în schimb a plăti vânzătorului preţul bunului vândut. Atât cumpărătorul, cât şi vânzătorul trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină (18 ani împliniţi), iar persoanele lipsite de capacitate sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă (16-18 ani) trebuie să încheie contractul prin ocrotitor legal, respectiv cu încuviinţarea acestuia şi, în toate cazurile, cu autorizaţia autorităţii tutelare. Dacă îndeplinesc condiţiile de capacitate, persoanele care doresc să încheie un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil (apartament, casă, teren), se vor prezenta la un Notariat public cu următoarele acte: 1. Vânzătorul: * să aibă capacitatea de a încheia un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil; * să aibă asupra sa următoarele acte: - acte care să dovedească identitatea sa (Carte de identitate, Buletin de identitate, Adeverinţă de identitate), în original; - ...

continuare →