25 Iunie, 2017

Regimul special de TVA pentru agricultori

Materialul evidenţiază cadrul general de aplicare, cu accent pe achiziţiile intracomunitare, din perspective modificărilor la Normele de aplicare a Codului fiscal, în urma modificărilor aduse de H.G. nr. 284/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 319/2017. ...

continuare →