17 Ianuarie, 2017

Angajaţi români la angajatori nerezidenţi

Din 9 ianuarie avem o reglementare modificată privind Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor. Înlocuind reglementarea anterioară dată prin OPANAF nr. 17/2013, Ordinul nr. 3706/2016 al preşedintelului ANAF (publicat în Monitorul Oficial nr. 19/2016) actualizează Procedura cu prevederile Codului fiscal din 2015 şi cu prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale. Obligaţii pentru angajatorii nerezidenţiAngajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România, care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b), art. 153 alin. (1) lit. a)-d) şi art. 184 lit. a) din Codul fiscal, au obligaţia achitării ...

continuare →

Aveţi probleme cu furnizorii de cablu?

Conform deciziei adoptate, ANCOM va soluţiona atât litigiile dintre furnizorii de reţele publice de comunicatii electronice şi operatorii de retea, precum şi dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice... ...

continuare →

Fiscul vă poate înregistra din oficiu!

Ordinul nr. 2921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii... ...

continuare →