25 Iunie, 2017

Care sunt valorile celor mai cunoscute taxe şi tarife auto?

În materialul de faţă ne-am propus să vă oferim o sinteză practică a principalelor taxe şi tarife la care sunt supuşi conducătorii auto, printre care taxa pentru examinarea şoferilor pentru obţinerea permisului de conducere, taxa de înmatriculare a maşinilor şi remorcilor, furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a permiselor, contravaloarea documentelor eliberate şi a plăcilor cu numere de înmatriculare. Astfel, din cadrul informaţiilor furnizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor am extras următoarele date: I. Taxe A. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permisului de conducere * Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători auto: - Pentru autovehicule din categoriile A, A1, B, B1 și BE: 6 lei - Pentru autovehicule din categoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb și Tv: 28 lei * Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul ...

continuare →

De la 19 ianuarie 2013, sunt obligatorii permisele pentru mopede

Camera Deputaţilor a adoptat, în cadrul sedinţei în plen, cu 185 de voturi „pentru”, legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, prin care se prevede introducerea mopedelor şi a triciclurilor în categoria autovehiculelor şi obligativitatea obţinerii permisului de conducere pentru acestea. Astfel, de la data de 19 ianuarie 2013, intră în vigoare introducerea categoriei AM, dedicată mopedelor, vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere la această categorie fiind de 16 ani împliniţi, iar valabilitatea permisului de 10 ani. Proba practică din cadrul examenului de obţinere a permisului de conducere, pentru categoria AM, constă doar în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. În cazul deţinerii unui permis de conducere eliberat pentru orice categorie, acestea sunt considerate valabile şi pentru vehiculele din categoria AM. Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat în data de 12 septembrie 2012, iar odată cu ...

continuare →

Mâine este ziua permisului de conducere românesc!

Mâine, 11 octombrie 2012, se aniversează 99 de ani de la intrarea în vigoare a “Regulamentului pentru circulaţiunea autovehiculelor” prin publicarea sa în Monitorul Oficial nr. 156 din 1913. Prima încercare de reglementare juridică referitoare exclusiv la domeniul circulaţiei pe drumurile publice a avut loc, în România, în anul 1859, când, în Bucureşti, se elaborează cu titlu experimental primul regulament intitulat “Ordonanţa pentru reglementarea trăsurilor în Bucureşti”. Actul normativ prevedea, în principal, obligaţii în sarcina birjarilor care nu aveau voie să circule decât la pas, trebuiau să nu stropească pietonii şi să circule cu multă atenţie prin locurile strâmte. Acest act experimental rămâne în vigoare timp de 9 ani, adică până în 1868, când Consiliul Comunal al Capitalei a votat la 9 aprilie un “Regulament pentru trăsurile de piaţă şi Bucureşti” care prevedea printre altele: - nimeni nu e volnic a conduce trăsura fără livret; - trăsurile să fie curate ...

continuare →

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere

Legislaţia în vigoare care reglementează acest proces se centrează pe ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere. Actul normativ prevede ca la data programării, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în condițiile legii. Documentele care trebuiesc incluse în dosarul de examinare sunt: a) cererea-tip, semnată de candidat; b) fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată; c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate; d) copia actului de identitate valabil; e) chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere; f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație, sau f2) originalul permisului de conducere și traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere ...

continuare →